2011 - Senioruniversitetet

advertisement
Verksamhetsberättelse för Senioruniversitetet Motala-Vadstena
2011-01-01 - 2011-12-31
Senioruniversitetet (SU) är en ideell förening, politiskt, fackligt och religiöst obunden, öppen
för alla som fyllt 55 år. Föreningen vill ge tillgång till kunskap, aktiviteter och social
gemenskap under mottot ”För seniorer av seniorer”.
SU har, under verksamhetsåret, haft en positiv utveckling. Medlemsantalet vid årets slut
uppgick till 511 vilket är en ökning med 68 personer.
Medlemsavgiften för år 2011 var 100 kr.
Utbudet av kurser, föreläsningar, teater- och operaresor samt utflykter har varit efterfrågade
och välbesökta.
Under året har resor bl a anordnats till Oslo, Ahrdalen i Tyskland och New York
Vårens föreläsningar
2011-01-25
Säkerhet för seniorer
Föreläsare: Instruktör Margareta Sandberg
2011-02-08
Inventering av varg och lo samt besiktning av tamboskap
Föreläsare: Inventerare av rovdjur i E-län Lasse Larsson
2011-02-22
Frontallobsdemens - en av de mindre vanliga demenssjukdomarna
Föreläsare: Professor Barbro Beck-Friis
2011-03-08
Opera – stjärnglans och verklighet!
Föreläsare: Hovsångerskan Britt-Marie Aruhn
2011-02-22
Min uppväxt i Tyskland under andra världskriget som svensk medborgare
Föreläsare: Lantbrukare Bertil Hansson
2011-04-05
Medeltida kalkmåleri i Östergötland Denna föreläsningen var en förberedelse inför kyrkresan
tisdagen den 12 april 2011.
Föreläsare: Konservator Eva Nyström Tagesson
2011-04-26
En tablett 3 gånger gladeligen och med skrattet som medicin
Föreläsare: Seniorapotekare Leif V Eriksson
2011-06-14
Blomstervandring på Kasta kulle söder om Vadstena
Föreläsare: Naturguide Lars Frölich
Höstens föreläsningar
2011-09-13
Skogens år 2011
Besök på Kolmetorps gård med information om plantering av tall, gran och julgranar.
Informatör: Lantbrukare Björn Perhammar
Vid detta tillfälle gavs tid till skogspromenad.
2011-09-27
Vad vi hittar i skog och mark - våra vanligaste svampar
Föreläsare: Svampkonsulent Renate Ahlin
2011-10-11
”Minnen från då och nu”
Föreläsare: Journalist Ulf Holmertz
2011-10-25
Gårdar i Motalatrakten
Berättare:
F d lantbrukare Per A Pettersson
2011-11-08
Självhjälpsbehandling via internet mm - på vilket sätt kan dessa metoder bidra till en bättre
psykisk hälsa
Föreläsare: Professor Gerhard Andersson, institutionen för beteendevetenskap och lärande
vid Linköpings universitet
2011-11-22
Den andliga dimensionen i populärmusiken
Föreläsare: Komminister Mikael Billemar tillsammns med kantor Gunilla Djärf
Vid detta tillfälle som var årets sista föreläsning bjöd föreningen på kaffe.
Kurser under 2011
Motala
Engelsk grundkurs
Engelsk konversation
Italienska
Tyska
Släktforskning
Akvarellmålning
Vi lyssnar och upplever opera i hemmiljö
Miniantikrunda
Datakurser
Digital Bildhantering
Sångglädje
Kvinnolitteratur
Skrivarkurs
Yoga för 55+
Trädgårdsdesign
Passion för livet
Livsfrågor i litteraturen
Förberedelser inför operaföreställningar:
Tosca
Valkyrian
Anna Bolena
Förberedelse för resor:
Ahrdalen, Tyrskland
New York
Vadstena
Datakurser
Italienska
Skrivarkurs
Pärlor i konsthistorien
Konsthistoria
Medeltidens Vadstena
Vår
Höst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Resor
Konstresa till Norrköpings konstmuseum och Löfstad slott
Operaresa till Stockholm, Tosca
Medeltida kalkmålningar
En dag med konst och kultur
Oslo
Resa till Ahrdalen i Tyskland
Bridgeresa till Åland 2 dagar
2 resor till New York
Vår
X
X
X
X
X
Teaterresor:
Dramaten i Stockholm
Operaresor :
Valkyrian i Boxholm
Anna Bolena i Boxholm
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Höst
X
X
X
X
X
X
Styrelsen 2011 har bestått av
Kerstin Engman, ordförande
Lars Doranius, kassör
Lillemor Frejd, sekreterare
Ulla Molin
Britt-Marie Svensson
Kerstin Cederberg
Gunvor Ahl, adjungerad
May Gehlin, adjungerad
Kerstin Orest, kansliansvarig
Valberedning
Gunvor Ahl, sammankallande
Margaretha Holmertz
Vanja Jacobsson
Revisorer
Bengt Öresjö
Bo Jacobsson
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten varav 2 har även varit strategimöten.
Samrådsmöten med representanter från Senioruniversiteten i Linköping, Norrköping och
Jönköping har anordnats två gånger. Ordföranden har deltagit i ordförandekonferens i
Uppsala och ordförande tillsammans med bitr ordförande har deltagit i rikskonferens i
Sundsvall.
Styrelsen har under året haft ett mycket gott samarbete med Gunilla Haga, ansvarig för det
lokala Folkuniversitetet, samt fått god hjälp med dokumentation och övrigt administrativt
arbete av Gerd Liljedahl, Folkuniversitetet.
Senioruniversitetet har haft ett gott samarbete med biblioteken i Motala och Vadstena.
Vi tackar alla medlemmar som genom sitt deltagande i kurser, föreläsningar och resor visat
oss stort förtroende.
Motala i februari 2012
Kerstin Engman
Ordförande
Ulla Molin
Vice ordförande/
kursansvarig
Lillemor Frejd
Sekreterare
Britt-Marie Svensson
Medlemsansvarig
Lars Doranius
Kassör
Kerstin Cederberg
Mediaansvarig
Download