Lev.info - Sandahlsbolagen

advertisement
Leverantörsinformation
Historik
Sandahlsbolagen startades av Ingvar Sandahl med en lastbil (1949). Under åren har det tillkommit ett
antal företag som lagts till verksamheten. Nuvarande bolagsstruktur skapades 2005.
Vår vision
Att vara steget före.
Affärsidé
Vår affärsidé i Sandahlsbolagen är:
 Välmotiverade medarbetare
 Använda oss av bästa tillgängliga teknik
 Ständigt kundfokus
 Långsiktighet
 Uthållig ekonomi
Som leverantör till oss ser vi att ni jobbar med samma mål och inriktning.
Kvalitet
 Rätt kvalitet ska levereras av Er som leverantör.
 Varor och tjänster ska levereras till rätt omfattning och i rätt tid. Tillsammans har vi
slutkunden i fokus och vi strävar efter att alla ska känna sig som vinnare.
 Varor och tjänster ska levereras till rätt pris.
 Innan leverans av materialet skall följande dokument tillsändas oss:
Produktinformation, säkerhetsinformation, driftsinstruktion, montagebeskrivning och CEmärkning.
Miljö


Vi skall spara på naturresurser samt minimera utsläpp.
Vi skall arbeta förebyggande och vid inköp av nya varor och tjänster sträva efter att spara på
naturresurserna.
Arbetsmiljö
 Det är av yttersta vikt att Ni som leverantör arbetar för att förebygga skador och ohälsa i Ert
arbete och inom Er organisation.
Jämställdhet
 Alla människor skall ges likvärdiga möjligheter i organisationen.
 Arbetssituationen skall anpassas så att den passar alla människor.
Leverans av material
 Avisering skall alltid utföras innan leverans, om inte annat är överenskommet.
 Innan leverans skall lossningsvikt redovisas.
 Redovisa eventuella lossningshjälpmedel som krävs.
Ekonomi
 Innan faktura skickas skall båda parter vara överens om belopp och omfattning.
 Alla fakturor som skickas skall märkas med namn och beställningsnummer.
 Faktura önskas som EDI- eller PDF-faktura.
Download