Anmälan: Idétävling 2013 Kategori: affärsidé

1 (4)
Anmälan:
Idétävling 2013
Kategori: affärsidé
Sista dag för inlämning är torsdagen den 30:e
oktober, kl. 23.59.
Nytt för 2013 är att vi delar in tävlingen i följande
tre
kategorier:
Idétävling,
Affärsidé
och
Nyttiggörande av forskningsresultat.
Idétävlingen är öppen för alla studenter och all personal vid Mälardalens
högskola. Man kan delta i tävlingen som individ eller som grupp trots att vi
använt ordet ”du” på många ställen i anvisningarna. Varje deltagare i
tävlingen får skicka in max ett bidrag per kategori. Alla idéer är
välkomna.
Bidragen kommer att bedömas av en jury med representanter från högskolan,
näringsliv och sponsorer. Idéerna kommer att utvärderas utifrån
nyhetsvärde/nytänk, innovationshöjd, genomförbarhet, nyttoaspekter samt hur väl
beskriven idén är. Juryns beslut kan inte överklagas. 10 finalistbidrag kommer att
få pitcha sin affärsidé live för en jury under eventet ”KNUFF – uppåt, framåt,
förverkliga” den 13 november i Västerås. Det kompletta regelverket hittar du på
Idélabs webbsida under Idétävling.
Fyll i denna anmälningsblankett och skicka blanketten som e-postbilaga till
[email protected] senast onsdagen 30:e oktober kl. 23.59:00. Skriv
”Idétävling 2013” som titel på e-postmeddelandet. Max antal bidrag per
person är 1st/kategori. Bilagan får vara max 4 MB stor och skickas som
.doc, .docx, .pdf. Oavsett format skall all information som efterfrågas finnas
inkluderad. När vi mottagit ditt bidrag kommer vi att skicka en epostbekräftelse. Hör av dig om du inte fått en sådan!
All text som är skriven med orange färg i detta dokument är instruktioner
eller tips och bör raderas innan du skickar in din idé.
De inlämnade bidragen behandlas konfidentiellt och alla som arbetar med
tävlingen arbetar under sekretess. Mer information om regelverket,
tävlingen och de priser du kan vinna hittar du på Idélabs webbsida.
LYCKA TILL!
Team Idélab
mdh.se/samverkan/idelab
facebook.com/IDELAB
twitter.com/idelabMdH
2 (4)
3 (4)
ANMÄLNINGSFORMULÄR
Idéägare: Skriv namn på den person eller de personer som kommit på och
utvecklat idén.
Anknytning till MdH: Student eller personal.
Akademi eller organisation: Ange akademi eller MDH-organisation som
du/ni tillhör.
Kontaktperson: Ange en kontaktperson om ni är en grupp som deltar i
tävlingen.
Idéägarens/kontaktpersonens
kontaktpersonens e-postadress.
e-post:
Ange
idéägarens
eller
Idéägarens/kontaktpersonens
kontaktpersonens telefonnummer.
telefon:
Ange
idéägarens
eller
Dessa är de frågor du behöver besvara för att delta i kategorin Affärsidé!
Affärsidé/lösning
Vad ska du sälja?
Vem kommer köpa det du erbjuder?
Hur kommer din affärsidé att hjälpa människor?
Vad är unikt med din idé?
Intäkter/affärsmodellen
Hur ska du tjäna pengar på din produkt/tjänst?
Hur mycket kommer du att ta betalt för din produkt/tjänst?
Finns det fler sätt du kan tjäna pengar på utöver din produkt/tjänst?
Marknadsföring
Hur kommer kunderna att hitta dig?
Hur kan dina befintliga kunder rekommendera dig till andra företag? Och varför?
Hållbarhet
På vilket sätt bidrar din idé till en bättre miljö?
På vilket sätt bidrar din idé till ett bättre och mer hållbart samhälle?
4 (4)
Teamet
Hur många är ni i teamet kring idén?
Vilka kompetenser har ni redan?
Vilka kompetenser kommer ni att behöva framöver?