HANTERING AV PROBLEMSKAPANDE BETEENDE

advertisement
BJUDER IN
TID: 9 SEPT Kl. 09.00 12.00 ELLER 13.00 - 16.00
PLATS: AULA COLLEGIUM,
MDH, ESKILSTUNA
HANTERING AV
PROBLEMSKAPANDE
BETEENDE
En halvdagsföreläsning med Bo
Hejlskov Elvén, leg. psykolog.
MÖTET MED BRUKAREN OCH HANTERING AV BETEENDET
Vi välkomnar pedagogisk personal och vårdpersonal som arbetar med barn,
ungdomar eller vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning med mera
i Eskilstuna kommun, Västerås stad eller på MDH. Västerås stad och MDH har
50 platser vid föreläsningarna (först till kvarn gäller).
Föreläsningen handlar om bemötande, låg-affektivt bemötande samt förhållningssätt och teori. Fokus är inte på behandling, utan på mötet med brukaren
och hantering av beteendet. Arbetssättet som introduceras bygger på neuropsykologi, stressforskning och affektteori och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga självskadande beteende, konflikter och våld.
FRÅGOR: Marie Skoghill, ansvarig enhetschef, Autismenheten, Vuxen
förvaltningen, Eskilstuna kommun: [email protected]
ANMÄLAN: Senast den 19 juni till [email protected]
Ange fm. eller em. samt namn och arbetsplats. Anmälan är
bindande. Platsen kan överlåtas till annan person. Frånvaro
medför en avgift om 300 kr.
Download