Program matematik och fysik HT15 (pdf 468 kB)

advertisement
INBJUDA N
HÖSTEN
2015
Öppna seminarier inom matematik
och fysik utifrån didaktiskt perspektiv
Seminarierna vänder sig till dig som undervisar i fysik, matematik, matematikdidaktik
eller är lärarstuderande som läser ämnet matematik eller matematikdidaktik.
10 SEPTEMBER
TID: 16:15 - 18:00
PLATS: Sal E310
Drottninggatan 12
MDH Eskilstuna
Fem nycklar för att förstå proportionella resonemang
FÖRELÄSARE: Linda Ahl, doktorand i matematikdidaktik, MDH
Internationell forskning visar att elever runt om i världen har svårigheter att förstå
proportionella resonemang i relation till exempelvis bråk, procent, förhållanden,
förändringshastigheter, likformighet och trigonometri. Den senaste undersökningen
från PISA bekräftar att detta även gäller svenska elever vilket leder till en problematik,
då förståelse för proportionella resonemang är en förutsättning för att klara av högre
studier inom matematik.
Vid seminariet presenteras fem forskningsbaserade nycklar för att organisera undervisningssekvenser som hjälper eleverna att ’knäcka koden’ och utveckla en relationell
förståelse för proportionella resonemang, dvs. veta vad man ska göra och varför!
1 OKTOBER
Varför är matematik viktigt?
TID: 16:15 - 18:00
FÖRELÄSARE: Daniel Andrén, forskare och lärare, MDH
PLATS: Sal E310
Drottninggatan 12
MDH Eskilstuna
Under seminariet diskuteras varför matematiken är viktig, både som skolämne och
som forskningsämne. Eller är det inte ett viktigt ämne? Att beskriva vad matematik
inte är gör det enklare att förstå vad matematik faktiskt är.
Välkomna till ett seminarium där vi diskuterar matematik och vilken nivå våra
studenter är på när de börjar på högskolan. En del komplicerade formler kan
förekomma under seminariet.
19 NOVEMBER
Att skapa förståeliga kontexter för elever
TID: 16:15 - 18:00
FÖRELÄSARE: Tommy Dalmo, lärare, Kung Karls skola i Kungsör
PLATS: Sal E208,
Drottninggatan 12
MDH Eskilstuna
Hur går det att skapa förståeliga/intressanta kontexter för elever när man inleder
ett nytt arbetsområde? Går det att med hjälp av bilder och andra hjälpmedel
tydliggöra sammanhang och stödja den språkliga övergången mellan problemställningen och matematiken?
ANMÄLAN
Det är kostnadsfritt att delta. Anmäl dig alltid till Katalin Földesi, [email protected]
Sista anmälningsdag: två dagar före det aktuella seminariet.
Download