Behöver din personal kompetensutveckling inom utbildning, kultur

advertisement
Behöver din personal
kompetensutveckling inom
utbildning, kultur och kommunikation?
Fem olika
forskningsmiljöer
Vi utbildar, forskar
och samverkar
inom:
Mälardalens
Kompetenscentrum för Lärande
(MKL)
• Barn och unga i skola och samhälle
• Matematik, naturvetenskap och teknik
med ämnenas didaktik
• Språk- och litteraturvetenskap samt
ämnenas didaktik
• Samhälle, interkulturalitet, ledarskap
och utvärdering
• Matematik och tillämpad matematik
•
•
•
•
•
•
•
Språk
Litteraturvetenskap
Kammarmusik
Pedagogik
Specialpedagogik
Matematik
Fysik
Regionens plattform för samverkan kring:
• Skolutveckling
• Lärarutbildning
• Forskning i utbildningsvetenskap
• Kompetensutveckling för personal i
förskola och skola
MKL erbjuder kurser på uppdrag av
Skolverket inom:
• svenska som andraspråk
• matematik
• ledarskap för förskolechefer
• entreprenöriellt lärande
Kontakt vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation:
Cecilia Vestman, verksamhetsledare för MKL
[email protected]
016-15 51 08
Läs mer om kompetensutveckling och uppdragsutbildning på:
wwww.mdh.se/samverkan/kompetens
Download