Ett utvecklings samtal för gemensam sak

Ett utvecklande samtal för en gemensam sak.
Tänk igenom dessa punkter innan Du skall ha ett utvecklings samtal. Punkterna ska vara ett
stöd för Dig och Du får givetvis lägga till ämnen som inte passar din arbetssituation. Ta med
dig denna lista till samtalet, så att Du inte glömmer något!
Vem skall du samtala med?
Dan & Kenneth
Datum, tid och plats.
2000-09-07 kl: 1400 i Flexuras lokaler i Kista
Vad skall vi tala om under 2 timmar?
Utvecklade samtal om företaget och hur Kenneth och Dan ser på verksamheten
Vad uppskattar du på vår arbetsplats?
Ett övergripande ansvar, Småskalighet, Stor frihet, överens om vägval, Det finns positiv och
negativ kritik, Det finns möjlighet till att utveckla ide till produkt, Får vara med och påverka
marknadsföringen. Att ha möjlighet att påverka företagets inriktning.
Vår affärsidé / Verksamhetsidé är?
Hjälp med ide till produkt
Hur ser du på affärsidé och verksamhetsidé?
Den stämmer bra
På vilket sätt kan du vara med att utveckla vår affärsidé / verksamhetsidé?
Sätta upp ett regelverk hur saker och ting kan utföras i företaget. Med i utvecklingen hur
planer och visioner kan utvecklas, Offentliggöra våra mål.
Hur tycker du att vårt företag / vår organisation ska utvecklas på bästa sätt?
Konsultföretag som kan behålla sina specialistkompetenser, Vi arbetar med arbetet som ingen
annan kan göra.
Vad kan du göra utifrån din befattning?
Befattningen är relaterad till Kennets kunskap
Vad kan du göra inom arbetsgruppen?
Finns ingen i dag
Vad förväntar du dig av mig?
Lyssna på önskemål, Vårda våra kontakter som vi tidigare har haft, Utveckla verksamhetens
infrastruktur, Se till att kvalitetsmanualen arbetas vidare på, mallar, hjälpas åt, att det finns lön
och utvecklingssamtal minst en gång om året.
Hur tycker du att vårt samarbete fungerar?
Det är för utspritt i dag med våra arbetsplatser, Mötena drar ut på tiden, Information från våra
pågående projekt kan hållas kortare, Information om nya projekt kan läggas mera tid på
ungefär som det är i dag.
Följande frågor vill Kenneth arbeta med mera:
Hur skall vi gå vidare med att utveckla Flexura som företag?
Hur skall en införsäljning göras till nya kunder?
Hur kommer vi att lägga upp marknadsföring?
Vilka är våra starka och svaga sidor?
Starka:
Mycket stor potential i verksamheten, Duktiga över lag, Mycket erfarenhet i
företaget
Svaga
Små, Få som utvecklar verksamheten, Fokus på att utveckla verksamheten.
Hur stämmer våra bilder överens?
Stämmer bra överens
Vad har det här sammalet givit oss?
Ett möte till för att avsluta utvecklingssamtalet. En bättre förståelse om hur Kenneth vill
utveckla sig. En bättre förståelse för Siemens problematiken.
Hur går vi vidare?
Nytt möte
När skall vi ha nästa mötte?
22/8
Har du några frågor som vi skall ta upp internt?
Hur gör vi med nyrekrytering? Kenneths förslag är att först och främst fråga kompisar eller
kompisars kompisar.
Hur ser det ut i framtiden
Kenneth trivs på Flexura och ser inte efter något annat arbete. Något som Kenneth tycker är
mycket viktigt är att arbetet är meningsfullt.
Vi protokollet
Dan Bolin