Birgitta Skoglund
Norra Fiskebäcksvägen 107
426 58 Västra Frölunda
031-29 97 27
0708-976 304
2000-08-07
Personnummer: 650326-5164
AFFÄRSPLAN
AFFÄRSPLAN
Affärsidé
Mitt företag, Info+ Marknadsundersökningar, ska utföra kvantitativa marknadsundersökningar på ett
kostnadseffektivt sätt och med en god kvalité. För vem skulle jag vilja ha med. Jag fick
uppfattningen att du främst riktar in dig mot de mindre företagen som behöver göra
markn.unders. men som inte har råd att anlita de stora, dyra i Gbg.
Risker med affärsidén
Min affärsidé kommer inte att innebära några avsevärda ekonomiska risker om den inte fungerar.
Anledningen är att jag har;
-
teoretiska kunskaper - statistik, utredningsmetodik, utvärdering
erfarenhet - redan genomförda marknadsundersökningar för bl a kundtidningen Volvo På Väg,
kundtidningen Renault Revue samt en marknadsundersökning för Volvo Lastvagnar Sveriges
reklamavdelning avseende annonsreklam. Dessutom har jag i mitt tidigare jobb som
personalutvecklare arbetet en del med olika typer av utredningar/utvärderingar.
Dessutom kräver min affärsidé inga större investeringar. Lokal, dator och program, bil etc finns redan
i nuläget.
Några viktiga punkter för att idén ska fungera
För att kunna genomföra affärsidén krävs bl a att
-
marknadsföra idén - säljbrev ska iordningställas och skickas ut, en hemsida ska skapas samt
telemarketing
skapa nätverk – att ingå i olika konstellationer för att bli känd/efterfrågad. I dagsläget känner jag
redan till några nätverk som jag har möjlighet att ingå i.
Affärsavtal/samarbetspartner
Min affärsidé bygger inte på samarbete med andra företag.
MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Marknaden
När det gäller marknaden i Göteborg så finns det förhållandevis få marknadsundersökningsföretag.
Dessa verkar dessutom vara förhållandevis stora och säller sina tjänster till ett högt pris.
Jag har intervjuat ett flertal företag - Volvo, Ericsson, Renault, Tidningskompaniet, Stor-el, Emil
Lundgrens, Unipet, Top Logic, Doghouse etc samt vänner och bekanta. Efter dessa kontakter kan jag
konstatera att det finns ett stort intresse för marknadsundersökningar till ett lägre pris. Det kan
uppfattas som om du säljer dig billigt i början för att få kunder. Det är ett vanligt misstag
många gör i början. Efter en tid märker du att det inte går ihop, vill ha bättre resultat, höjer
priset men då finns dessa kunder inte kvar eftersom deras behov var den billiga tjänsten.
Kunder
Min affärsidé vänder sig till
-
alla branscher
alla storlekar på företag
Varför kunden ska köpa av just mig är att jag kan erbjuda en kvalificerad produkt till ett bra pris.
Segment
Några avgränsningar har inte gjorts för att förverkliga iden. Du ska nog ändå tala om vilken nisch
du främst riktar in dig mot. (eller är det samma metodik etc vilket företag/bransch du än får
som kund?) Jag fick uppfattningen att det kanske är mindre, medelstora företag som har ett
behov av vad kunderna tycker men som inte har råd att anlita de stora, dyra Gbg-företagen som
finns. Det borde väl vimla av sådana företag, eller? Är det t ex inom vissa branscher eller
företagstyper så att det allmänt råder ont om tid att göra egna marknadsundersökningar? Jag
kan tänka mig nystartade flermansföretag tex. Hur har raketerna inom IT-branschen det?
Konkurrenter
Jag har ej gjort någon ingående konkurrentanalys. Däremot kan jag som tidigare sagts konstatera att
det inte finns speciellt många marknadsundersökningsföretag i Göteborg. Dessa är förhållandevis stora
och säljer sina tjänster till ett högt pris.
Marknadspenetrering
Genom selektiva utskick till företagsledning, telemarketing, hemsida, personliga kontakter samt via
nätverk ska jag göra mig känd på marknaden. Mina konkurrensmedel är hög kvalitet till ett lågt pris.
Marknadsaktiviteter
Följande marknadsaktiviteter ska som tidigare nämnts genomföras;
-
säljbrev ska iordningställas
- ”Vad tycker Dina kunder om Ditt företag och Dina
tjänster/produkter…? - till företagsledning.
presentationsmaterial ska sättas ihop
skapa en hemsida - jag har fn kontakt med en web-designer
telemarketing - till min hjälp har jag en aktiebolags-cd. Med hjälp av den kan jag göra specifika
urval – branscher etc.
EKONOMI
Lönsamhet
I snitt behöver jag få 12 uppdrag per år, dvs 12 x 35.000. Detta innebär en månadslön på 20.000
kronor.
Startkapital
Jag behöver inget direkt startkapital för att dra igång verksamheten.
Kapitalbehov/likviditet
Det krävs inget direkt kapital för att bedriva verksamheten första året. Min första inbetalning kan ske
ca 2-3 månader efter första sålda uppdrag. Några direkta kostnader, utöver lön, finns inte under tiden.
Finansiering
Min affärsidé kräver inga lån/finansiärer. Extern finansiering behövs med andra ord inte.
Familjekonomin är god.
Rådgivare
Min revisor är Anders Martinsson, Procon. Dessutom har jag god hjälp av min man som har ett
företag. Bre på lite mer! Här har du fått kontakter till andra företag eftersom han/ni ingår i ett
nätverk för små/medelstora företag tex. Han har haft samma företag i x antal år. Du har levt
med honom si och så länge och har alltså på nära håll sett vad det innebär att driva ett eget
företag. Osv.
PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
Erfarenheter
Som jag har nämnt tidigare har jag gjort en del marknadsundersökningar för Volvo Lastvagnar Sverige
AB samt Renault, dvs läsvärdesundersökningar av kundtidningen Volvo På Väg samt Renault Revue.
Kundtidningen Volvo På Väg är ett kontinuerligt uppdrag som genomförs vartannat år. Dessutom har
jag utvärderat Volvo Lastvagnars annonsreklam av lastbilar.
Jag har dessutom i min
utredningar/utvärderingar.
profession
som
personalutvecklare
jobbat
en
del
med
Kontaktnät
Jag har idag genom mina kunder på Volvo Lastvagnar möjlighet att få nya kunder. Dessa personer kan
lotsa mig vidare. Dessutom har jag i min bekantskapskrets personer som har företag och som är
intresserade av marknadsundersökningar. Vidare har jag möjlighet att ingå nätverk som kan innebära
nya kunder.
Utbildning
Jag har en pol kand från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Jag har dessutom 30 p i
medie- och kommunikationsvetenskap. Under det gångna året har jag läst en påbyggnadskurs vid
Förvaltningshögskolan som ska resultera i en pol mag.
Vem jag är – Birgitta Skoglund
Jag har som sagt jobbat som personalutvecklare i sex år i Alingsås kommun, dels ute på förvaltning,
dels på kommunledningskontoret. Detta har varit ett mycket utvecklande, lärorikt, spännande och
trevligt jobb.
Efter sex år vid Alingsås kommun ställde jag mig inför valet att söka ett nytt jobb eller att studera
vidare. Jag valde det senare, då jag var sugen på att förkovra mig ytterligare.
Under mitt studieår har tankarna om att starta eget växt fram. Detta utifrån att jag har jobbat som
uppdragstagare med marknadsundersökningar sedan mitten på 90-talet. Mina tankar om att starta eget
har jag diskuterat mycket med min man, som har varit en stor inspirationskälla för mig att komma
fram till det här beslutet.
Mitt företagsnamn
Info+
Marknadsundersökningar
Västra Frölunda 00-08-07
Birgitta Skoglund