Word-dokument

advertisement
Press
Upplands -Väsby, 2012-10-24
Boliden Mineral AB och Siemens i samarbete för att minska
energiförbrukningen i gruvorna.
Som ett led i Boliden Mineral AB:s miljöengagemang har parterna tecknat ett
Performance Contracting avtal. Energiprojektet innebär minskade driftskostnader,
förbättrad inomhusmiljö och minskad miljöbelastning.
Inledningsvis gjordes en förstudie på gruvorna Renström och Kristineberg samt på kontoren i
Boliden. Boliden Mineral AB valde att först köra igång projektet på Kristinebergsgruvan i
Lycksele kommun.
Fastigheterna vid gruvan har en sammanlagd yta av 6 886m² och består av kontor, verkstad,
dusch- och omklädningsutrymmen. Installerad teknik avseende värme och ventilation har
varierande ålder och är i vissa fall omodern.
Åtgärder som utförs består bland annat av att ersätta den befintliga pannanläggningen. I dag
värmer man upp lokalerna med gas och tidvis kompletteras detta med en elpanna. Genom att
flytta på värmecentralen kan värmeförlusterna i kulvertsystemet undvikas. Gaspannan ersätts
med en värmepump som tar sin värme från dräneringsvattnet som pumpas upp från gruvan. I
projektet ingår även att datorisera den befintliga styr och -övervakningsanläggningen för att
Siemens Supportcenter (Siemens Advantage Operations Center) ska kunna komma åt den på
distans och fjärrövervaka för kontinuerlig funktionskontroll och minskning av energiförbrukning.
Åtgärderna resulterar i en energibesparing på ca 80 % samt en miljöbesparing på 440 ton CO2
per år. Detta motsvarar utsläppen från 76 oljeeldade villor per år.
– Genom detta projekt så minskar vi alltså våra kostnader samtidigt som vi nyttjar en tidigare
helt outnyttjad energikälla, nämligen värmen i vattnet vi pumpar upp från gruvan, säger Karl-Erik
Rånman, gruvchef på Kristinebergsgruvan Boliden Mineral AB.
– Vi är väldigt glada för det förtroende som Boliden Mineral AB ger oss när de vill minska sin
energiförbrukning och värna om miljön. Performance Contracting-lösningen med Boliden visar
att vi har ett starkt koncept som även passar gruvindustrin, säger Lena Modin på Siemens.
För ytterligare information kontakta:
Lena Modin
Siemens AB
Tel: mobil: 070-372 6848
e-post: [email protected]
Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom
områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 360 000 medarbetare i 190 länder
finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart
samhälle. Företaget omsätter 73,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av omsättningen kommer från
miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 700 medarbetare på ett 40tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.
Siemens AB
Corporate Communications
Press Office
194 87 Upplands Väsby
Pressansvarig
Caroline Rylander
Tel: 08-728 14 56
Växel: 08-728 10 00
Mobil: 070-728 14 56
[email protected]
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards