Sjöodjuret Loch Ness
Vad är ett sjöodjur?
• Ett sjöodjur är ett exempel på en kryptid, ett
samlingsnamn på arter som i folktro
förekommer men som inte är vetenskapligt
bevisat.
• En mystisk, oidentifierad varelse som lever i
insjöar eller mindre vattendrag.
•Sägs leva i den skotska sjön
Loch Ness
•Kallas även Nessie
•Populäraste teorin är att det är
en svanödla
•Andra teorier är att det är en
stor mal, säl eller ål
•Finns inga bevis som övertygar
att den finns
Det finns även en annan
teori om att det är en
cirkus som stannat vid sjön
för att låta elefanterna
svalka sig. Folk har sedan
sett deras snablar stick upp
ur sjön och då trott att det
var ett sjöodjur.
Finns även på andra ställen
T. ex.
• Sverige, i flera sjöar runt om i landet
• Norge, i ett par sjöar
• Finland, i ett par sjöar
• Island, i ett par sjöar
• (https://denskummakotten.files.wordpress.com/2013/08/karta.jpg)
Finns sjöodjuret
Loch Ness på
riktigt?
1934 publicerades en bild
på det mytomspunna
sjöodjuret Loch Ness. För
att uppmärksamma
årsdagen så har Google
maps dokumenterat och
fotograferat sjön och i
”street view” på deras
hemsida kan du både se
sjön och dyka ner i den.
• https://youtu.be/HZfKMNipqA
Fakta
Källor
• https://sv.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness-odjuret
• https://sv.wikipedia.org/wiki/Plesiosaurier
• https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptozoologi
• https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6odjur
Bilder
• http://www.ungafakta.se/mysterier/grafik/monster/wilsfoto.jpg
• http://illvet.se/files/bonnierill/imagecache/std_3_2/pictures/lochneska_poboba_museumofnes
sie.jpg
• https://mysteriebloggen.files.wordpress.com/2012/05/plesiosaur_4
_large.jpg
• https://denskummakotten.files.wordpress.com/2013/08/karta.jpg
Film
• https://youtu.be/-HZfKMNipqA