enkel och handgriplig programmering. Programlogik. Vi använder

CUBETTO – enkel och handgriplig programmering. Programlogik.
Vi använder även Cubetto med taktil förstärkning.
Här finns en liten film som visar Cubetto:
https://www.kickstarter.com/projects/primotoys/cubetto-hands-on-coding-for-girls-and-boysaged-3
WeDo – är ett nytt Lego-koncept där man bygger figurer som en programmerar och det ”får
liv”. Lägg grunden för en förståelse för programmering, dess funktion och roll i samhället.
Här finns en liten film som visar Wedo:
https://www.youtube.com/watch?v=RAyiJAgWRAk
NAO – Avancerad programmering, om sensorstyrning, ansiktsigenkänning mm
Här finns en liten film som visar NAO-roboten:
https://www.youtube.com/watch?v=2STTNYNF4lk
Arbetet med CUBETTO och NAO lägger grund för en förståelse för programmering, dess
funktion och roll i samhället ligger i linje med de nya riktlinjer som introduceras inför 1 juni
2018:

stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster

att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt

stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med
hjälp av digitala verktyg
Eleverna tränas i förmågan att:

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar

förstå innebörden av några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om
tekniska lösningar

genomföra systematiska undersökningar
Innehåll som behandlas:

några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion

material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas

några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
Sammanfattning av museets arbete med digitalisering i vårt lab
"HACKA" och koppling till läroplanen finns här:
https://www.tekniskamuseet.se/skola/kopplingar-till-laroplanen-hacka-ak-1-3/