Förhandsbeställning av boken Programmering i C++ av Kaj

advertisement
Beställning från KgData:
Fyll i beställningen nedan och bifoga Word-dokumentet i ett e-mail (eller skriv direkt i
mejlet). Skicka till: [email protected] Eller ring: 021 – 33 23 04 eller 070 - 845 05 90
På referensexemplar till skola ges 30 % rabatt på priset:
Välkommen med din beställning!
Namn:
Skola:
Gatuadress:
Adress:
Faktureringsadress (skola)
Telefon:
E-mail:
Övrig upplysning
Antal exemplar
Bokens namn
Programmering 1 i C++ (För nya läroplanen)
Programmering 1 i Java (För nya läroplanen)
Nedan är alla de ”gamla böckerna” listade (Priser: se bokens hemsida)
Programmering i C++ A-boken
Programmering i C++ B-boken
Programmering i C++ C-boken för Builder
Programmering i C++ C-boken för Visual
Programmering i Java A-boken
Programmering i C++ och Java A-boken
Ett exemplar av varje bok per skola fås automatiskt med 30 % rabatt
Fyll i uppgifterna ovan och bifoga dokumentet i ett e-mail (eller skriv direkt i mejlet).
Kaj-Göran Klang
Download