Javautvecklare - EC Utbildning

advertisement
Javautvecklare
– Tag nästa steg i din karriär mot IT-branschens roligaste jobb!
Har du erfarenhet av programmering? Vill du bygga på dina kunskaper
med attraktiv spetskompetens? Då
är denna utbildning något för dig.
Under ett år får du möjlighet att förkovra dig med
de senaste teknikerna inom Java. Du kommer att
få lära dig att designa och konstruera webb- och
mobilapplikationer samt använda HTML5 på ett
kraftfullt sätt. Nätverksprogrammering och databashantering är ytterligare moment som ingår i
utbildningen.
Du kommer att vara eftertraktad ute på arbetsmarknaden, bristen på systemutvecklare i allmänhet, och inom Java i synnerhet, är mycket stor.
Utbildningen ger dig både praktisk erfarenhet och
spetskompetens som slår det mesta.
Utbildningen ges på distans så att du kan studera
oavsett var du bor.
Vem är du som söker denna
utbildning?
Du som söker har arbetat något år med programmering och är nu beredd att satsa och ta nästa
steg, eller så har du en tidigare utbildning du vill
sätta lite guldkant på? Du är i alla fall nyfiken på
Java och inser att det är bra att specialisera sig.
”De skolor som knyter band med näringslivet ökar
också möjligheten för att skapa rätt innehåll i
utbildningen och vägar för studerande att gå vidare
på. Här har man gjort just det, kopplat ihop skola
och näringsliv, vilket skapar goda förutsättningar för
dig som studerande att gå vidare.”
Ilona Kiebler, VD Elicit Syd AB
Ledningsgruppsmedlem
Kurs
EFTER EXAMEN:
Efter utbildningen kan du bland annat jobba som
programutvecklare, programmerare och systemutvecklare inom Java. Du får det som branschen
efterfrågar, det vill säga en helhetssyn på programvaruutveckling med Java.
YH-poäng
Algoritmer och datastrukturer
20
Avancerad gränssnittsutveckling i Java
25
Avancerad objektorientering med UML
25
Mobilutveckling med Java
25
Nätverksprogrammering med Java
20
Programmering i Java
20
Projektarbete
40
Utveckling av webbapplikationer
25
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier
FAKTA OM UTBILDNINGEN:
Utbildningsort:
Distans med fysiska träffar i Malmö och Stockholm
Utbildningens längd:
200 YH p, 40 veckor
Utbildningsstart:
September 2015
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till
dig som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill
byta karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete
är mycket stor eftersom en YH-utbildning bara
får drivas så länge arbetsmarknaden har en
stark uttalad efterfrågan och behov av den
kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen
är studiemedelsberättigad från CSN.
”Java har kommit för att stanna och utvecklas
hela tiden. Att vi från arbetslivet får vara med
och påverka innehållet ökar dina chanser till att
bli anställd. Du får en utbildning som verkligen
ger den kompetens som efterfrågas av oss som
företag.”
Pär Brenner, Konsultchef Knowit
VÅRA SAMARBETSPARTNERS:
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med
närings­livsrepresentanter från branschen. De
ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att
utbildningens innehåll överensstämmer med de
behov och krav som arbetslivet ställer.
I ledningsgruppen ingår:
»
»
»
»
Elicit AB
Academic Work
Cybercom
Sjobeck Prime AB
Läs mer & ansök på:
www.ecutbildning.se
Behörighet:
För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. För utbildningen krävs även att du har
minst betyget E (godkänt) i:
• Matematik 2 (Matematik B)
• Engelska 5 (Engelska A)
• Programmering 1 (Programmering A)
• Programmering 2 (Programmering B)
• Webbutveckling 1 eller motsvarande.
Download