CV - - Expertpoolen

advertisement
densitet
Densitet is IT company offering products and consultants services.
Densitet Products - We develop sophisticated products for mobile security, mobile services and
administration of mobile units.
Densitet Consultants - Competent IT consultants via Expertpoolen.se
www.densitet.com
www.expertpoolen.se
Java Expert (Främsta kompetensområde)
Namn
Kalle Persson
Födelseår
1978
Kön
M
Medborgarskap
- bild -
e-post
Adress
Telefon
Inriktning
Främsta kompetensområden
Konsult inom Java utveckling och systemdesign. (J2EE, J2ME, J2SE, Swing, JSP mm).
Flerårig erfarenhet av Java, XML och databaser. Inom objektorienterad programmering och
systemutveckling har jag erfarenhet av att såväl delta i stora projekt med flerskiktade lösningar,
som att själv från grunden designa och implementera nya system. Jag har arbetat i alla faser av
projekt, från förstudie till test.
Branscherfarenhet
5 års erfarenhet av IT branschen, 3 år som konsult. Har konsulterfarenhet från telekom, Ehandel och utbildning.
Personliga kvalitéer
Jag arbetar på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt och jag är van vid att dokumentera och
genomföra projekt iterativt enligt RUP på engelska.
Java – 6 years
J2EE – 4 years
SQL – 4 years
Telecommunication – 3 years
System administration – Singl.eView, Ericsson IPX, 3 years
Referensuppdrag
Sonic Branding Solutions - 2005-12-2006-01
Programmering av grafiken i produkten ”Wallpapermaker”, vilken kommer att släppas i USA i
februari. Min uppgift var att programmera visuella effekter i Java. Utvecklingen utfördes med
J2ME Wireless Toolkit och Netbeans.
Ericsson – 2005-11 – 2005-12 Systemutvecklare
Som konsult hos Ericsson utvecklade jag ett katalogsystem för underhållning till
mobiltelefoner, som ringsignaler, animationer och bilder. Katalogen var ett server-system med
JSP, servlets och XML-hanterande affärslogik. Min uppgift i projektet var programmering av
systemet i Java och systemering baserat på användarnas krav.
Mobile Visuals – 2004-05 -- 2005-10 – Systemutvecklare
Utveckling av Java-applikationer för mobiltelefoner. Projektet gick ut på att utveckla midlets
för att fungera som skärmsläckare. Utvecklingen utfördes med J2ME Wireless Toolkit och
Netbeans. Kunder var det amerikanska företaget Sonic Branding Solutions och Rhythm of
Asia i Singapore.
TietoEnator - 2000-06 -- 2002-02
Objektorienterad systemutveckling och programmering, främst inom Java på Windows- och
Unix-plattformarna. Jag deltog i följande projekt:
Utveckling av ett resursbokningssystem för TietoEnator i Kista. Projektet dokumenterades och
genomfördes enligt RUP och följde RUP’s alla faser. Min roll i projektet var att ta fram
användningsfall och utifrån detta implementera systemet med Enterprise Java Beans.
Utveckling av BokserTravels webbaserade boknings- och faktureringssystem för den
internationella resebranschen. Min uppgift i projektet var felrättning av programmeringsfel i
Java-koden.
Utveckling av en webbaserad diskussionsgrupp och ett mindre flygbokningssystem för
TietoEnator utbildning. I dessa projekt var jag ansvarig för att utveckla användargränsnittet
med Swing utifrån GUI-riktlinjer och användbarhetskrav. Min roll i projekten var systemering
och programmering i Java baserat på befintliga användningsfall.
Strålfors - 1999-09 -- 2000-05
Utveckling av en WAP-tjänst baserad på Java-servlets och WML. Mina uppgifter i detta
projekt var programmering och driftsättning av systemet.
Jag arbetade även med att utveckla Java-applikationer för mobiltelefoner och programmera
drivrutiner i C. Jag var delaktig i att utveckla ett E-handelssystem i C++ och Java.
Anställningar
Mobile Visuals – 2006-01 –TODAY
Systemutvecklare
Poolia – 2005-11 – 2005-12
Systemutvecklare
Mobile Visuals – 2004-05 -- 2005-10
Systemutvecklare
Didaktus– 2003-11 – 2004-03
Lärare
Småsam - 2003-04 -- 2003-10
Telefonsäljare
TietoEnator - 2000-06 -- 2002-02
Systemutvecklare
Strålfors - 1999-09 -- 2000-05
Systemutvecklare
Utbildning
Kompetensutveckling
Javautvecklare,SWIT, 9 månader, 1999
Universitets/högskoleutbildning/Annat
Civilingenjör processteknik, Lund, 1998
Teknisk kompetens
Affärssystem / applikationer
Metodik
RUP, objektorienterad modellering enligt UML
Verktyg
NetBeans, Rational Rose, J2ME Wireless Toolkit, Visual.Studio.NET, TogetherJ, MS Office,
RUP , Visual Studio6, CVS
Programmeringsspråk
Java, XML, SQL, JSP, C++, C#, HTML, Pascal, C, WML, Visual Basic, VRML, JavaScript
Databaser
Oracle, MySQL
Operativsystem
Windows, Unix, Linux
Personligt
Personliga egenskaper
Jag är målmedveten, kreativ och utåtriktad och kan vara en drivande kraft och ta ansvar när det
krävs. Jag har lätt för att vara på gott humör och tål stress.
Språk
Engelska, flytande
Franska, medel
Intressen
För mig är systemutveckling något som är roligt att arbeta med, eftersom jag uppskattar den
kreativa processen i att bygga upp ett system. Genom min verksamhet som IT-konsult, lärare
och säljare har jag erfarenhet av kundkontakt och att erbjuda service på ett professionellt sätt.
Referenser
Bo Altinius, chef för TietoEnator production and logistics, 07xxxxx
Jan Persson, utvecklingschef på Strålfors, 07xxxxx
Download