Mattias Lönnqvist

advertisement
Mattias Lönnqvist
Prästgårdsgatan 23
172 32 Sundbyberg
Telefon: 08-293788
Mobil: 0709-528 196
Epost: [email protected]
Mattias Lönnqvist
Sammanfattning
Systemutvecklare med bredd och stor vana av kvalitetssäkring
Sammanlagt fem år som systemutvecklare/programutvecklare, huvudsakligen inom objektorienterad
programmering med basen i C/C++/Java. Två års erfarenhet inom kvalitetssäkring. Tidigare erfarenhet
inom utbildning, handläggande, förtroendeuppdrag, nätverksadministration, webbutveckling och
informationsspridning. Jobbar just nu som testare vilket jag – förutom att det är ett intressant och
roligt arbete – ser som en möjlighet att bredda min kompetensbas.
Arbetslivserfarenhet
Alice Systems AB 2004-01-12 –
Testning av mjukvara och utvärdering av testverktyg. Dokumentation, bland annat skrivande – och
underhåll – av testfall. Arbetar huvudsakligen med RUP och UML som utvecklings- och
testningsmetodik och i tjänsten ingår även arbete som test designer och viss testledning.
Alice Systems ägs numera av det norska bolaget Birdstep AS.
Electronic Arts 2003-09-09 – 2003-11-05
Testning av mjukvara, viss översättning (engelska till svenska) och viss dokumentation. Tjänsten var
en tidsbegränsad projektanställning och var huvudsakligen förlagd till Vancouver (BC, Kanada).
Vikarie, grundskolan 2003-02-01 – 2003-09-01
Kortare vikariat (1-3 dagar) med kort varsel. Huvudsakligen inom Ma/No, men även Sv/En/So.
Majoriteten av vikariaten var på högstadiet, med något vikariat på mellanstadiet.
Entra Wireless 2000-12-01 – 2002-01-01
Analys, design och utveckling av trådlösa och mobila applikationer, såsom wap, servlets/jsp, PDA,
etc. Anställd som systemutvecklare. Utveckling framförallt i Java/J2EE. Även vissa utredande och
utvärderande uppdrag. Uppsagd pga arbetsbrist.
Intentia R&D 1999-09-05 – 2000-11-31
Utveckling av applikationer i C++. Utveckling mha Visual C++, COM-komponenter. Framförallt
verktyg för intern användning. Även visst arbete med IBM Websphere. Slutade på egen begäran
eftersom tjänsten på Entra var så pass lockande att jag inte kunde tacka nej.
UI Design AB / Nokia Advanced Design Center 1997-03-01 – 1999-09-03
Utveckling av EPG (Elektroniska ProgramGuider) för DigitalTV. Utveckling framförallt i C/C++.
Projekten bestod mestadels av mjukvara utvecklad i C++ men viss utveckling var i C, däribland ett
grafikbibliotek på maskinnära nivå.
I augusti 1998 köptes UI Design upp av Nokia och min anställning fortsatte därför hos dem.
IDA (Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet (LiU))
1996-01-01 - 1996-04-01
Lektions- och laborationsassistent i kursen Datastrukturer & Algoritmer. Undervisning i
lektionsform, ansvar för laborationsgrupp och rättning av tentamina. Deltid, ca 25%.
Centrum för Industrikontakt (CIK), LiU 1996-01-01 – 1996-12-01
Installation/projektering av Lotus Notes nätverk. Tjänsten var deltid (ca 25%). Inbegrep alla faser,
inklusive projektering/inköp och uppgradering av server.
CIK, Linköpings Universitet 1995-08-01 – 1996-12-01
Projektering, design och genomförande av en exjobbsdatabas via internet för studenter vid
Linköpings Tekniska Högskola. Även viss säljande funktion. Deltid, ca 25%.
Linköpings Universitet 1995-08-01 – 1996-01-01
Klassföreståndare för en klass (ca 45 studenter) under deras första termin. Tjänsten bestod
framförallt av att vara en informationsförmedlare/kunskapsbank. Deltid, ca 10%.
LinTek (Linköpings Teknologers Studentkår) 1994-08-01 – 1995-08-01
Handläggare/förtroendevald. Arbetade framförallt med utbildningsfrågor, både på lokal och nationell
nivå. Däri ingick bl a utbildningsbevakning, påverkan och att föra in kunskap i organisationen.
Frontec Datakonsulter, Linköping 1994-06-01 –1995-12-31
Nätverksansvarig. Sommarjobb (heltid), följt av underhållsarbete på konsultbasis (deltid, ca 5% )
Utbildning
Skriftlig Japanska, Göteborgs Universitet
Grundkurs i Japanska. Täcker grundläggande grammatik, visst ordförråd, skriftspråk (hiragana,
katakana, transkribering i romani, 200 kanjitecken) och enklare historia. Inga muntliga delar.
Datavetenskaplig magisterutbildning Magisterexamen (160 p) Linköpings universitet
Master of Science in Computer Science. Saknar framläggning av examensarbete och några tentor för
examen.
3årig teknisk gymnasieutbildning, Berzeliusskolan, Linköping
3-årig teknisk, el-inriktningen med utökad studiekurs, data.
Kurser
Avancerad programmering i C++, Informator, Linköping
En 4-dagars kurs i avancerad C++ programmering, som framförallt riktade sig till vana Cprogrammerare
Java för objektorienterare, Entra, Stockholm
3dagars kurs i Java för utvecklare med erfarenhet från objektorientering.
Bluetooth-utveckling, Ericsson, Danmark
2dagarskurs som gick igenom grunderna i utveckling av mjukvara för bluetooth.
Övrigt
Förtroendeuppdrag/Politiska poster
Kommunfullmäktige Sundbyberg 2002Styrelsen för Norrenergi 2002-2004
Suppleant i stadsbyggnadsnämnden 2002-2004
Suppleant i Stångåstadens styrelse 1998-2000
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) styrelse 1995-1997
LinTek Fullmäktige 1995-1997
Download