Silverkulan Utveckling AB

advertisement
Silverkulan Utveckling AB
Konsultprofil
Nils Ole Jörstad
Födelseår
1954
Utbildning
1973
Gymnasium, Naturvetenskaplig linje
1981
Chalmers Tekniska Högskola,
Elektroteknik
2001
SUN Java
Kurser
Informator
1983-2011
Ett antal kurser inom min kompetens
Språk: Python, C, C++, Java, Assembler.
Enator
Operativsystem: Windows XP/Vista/Win7, Unix/Linux.
Konstruktion av digital elektronik inbyggda system inom telecom och flyg i C,
Java och assembler.
Testutveckling och verifiering
Tidigare
Erfarenhet
2010-11 Techmind AB
Volvo Lastvagnar AB (3P)
Testutveckling och verifiering av Autosar-baserad Styrenhet för
lastvagnar/bussar (ECU).
CM (Configuration Manager) för testteam.
Daglig kontakt med testteam internt mellan Göteborg och Bangalore.
Lämnar detta uppdrag i januari 2012 pga avslutat arbete.
Har blivit erbjuden att fortsätta i annat projekt hos slutkund.
Verktyg :
Clearcase och Clearquest, Cygwin ,Autosar, CANoe , Autosim,
CANoe , Matlab, och Simulink.
Silverkulan Utveckling AB
Doktor Westrings gata 18
SE 413 24 GÖTEBORG
SVERIGE
E-post: [email protected]
Utgåva 2011-12-22 20h00
Tel: +46 31 766 00 13
Mob: +46 732 65 00 13
Företagets säte: GÖTEBORG
Organisationsnummer: 556646-3005
Momsregnr: SE5566463005
Innehar F-skattebevis
Bankgiro: 5701-7105
Silverkulan Utveckling AB
Kundinterna Verktyg :
PN-tool , SE-tool
2009-10 Silverkulan Utveckling AB
Internutveckling JavaME och Java för Android
2006 - 2008
Tieto-Enator Syd (Tieto 2008)
Ericsson Mobile Platforms (okt 2006-dec 2008)
Programutveckling inom mobil telefoni realtids OS och C.
Utveckling av Security Software för mobiltelefoner.
Testprogramutveckling J2ME MIDLet, Python och LabView
J2ME JBenchmark.
ISTQB/ISEB Software Testing Foundation Certificate Course
Verktyg : Eclipse,Visual Studio, Clearcase, Lauterbach, CQTM (IBM)
Interna kundverktyg : Fido, Platform Assistant
2005 - 2006
PC-KANO AB
Inbyggda mikroprocessorsystem, program C och assembler
VHDL med XILINX
Erfarenhet av Java J2ME, mobiltelefoner
2004 - 2005
Fidelity Systems AB, Göteborg
Ericsson Microwave Systems
Programutveckling inom Mercury realtids OS, C och C++.
Scenariogernerering för flygburen rader.
Analys med verktyg Matlab
2003 - 2004
PC KANO AB
Utveckling prototyp inom telecom, C, Java och assembler
2000 - 2003
Fidelity Systems AB, Göteborg
Volvo Teknisk Utveckling
Mjukvaruutveckling av styrelektronik för klimatanläggning personbilar
programspråket C. Utvecklingsmiljö: Windows, C, CAN
Ericsson Microwave Systems
Programvaruutveckling i C för flygburet radarsystem.
Silverkulan Utveckling AB
Doktor Westrings gata 18
SE 413 24 GÖTEBORG
SVERIGE
E-post: [email protected]
Utgåva 2011-12-22 20h00
Tel: +46 31 766 00 13
Mob: +46 732 65 00 13
Företagets säte: GÖTEBORG
Organisationsnummer: 556646-3005
Momsregnr: SE5566463005
Innehar F-skattebevis
Bankgiro: 5701-7105
Silverkulan Utveckling AB
1995 - 2000
programmering
Xdin Elektronik och Teknisk
Ericsson Microwave Systems
Programmutveckling (C) för flygburet radarsystem.
Modifiering av digital hårdvara för flygburet radarsystem.
Allgon
Verifiering av telecom-utrustning.
EC-gruppen
Undervisning i Java.
1983 - 1995
Enator Elektroniksystem
Saab Automobile
Programmering, mätmetodutveckling och analysarbete för ljud och
vibrationsmätning på personbilar.
Volvo PV
Programmering, mätmetodutveckling och analysarbete för audiosystem i
personbilar.
Geotech
Projektledare och konstruktör för geoteknisk mätutrustning:
mikrodatorsystem för styrning, mätinsamling och kommunikation.
Volvo PV
Programmering och systemarbete för personbilselektronik. Uppdraget
omfattade bl a kontakter med både svenska och utländska leverantörer.
Konstruktion av mätinsamlingsutrustning för ett airbagsystem (assembler
HC11).
Ericsson Radio (Stockholm)
Systemverifiering av elektronik för kryptotelefon.
SA-Marine
Digital elektronikkonstruktion av militär styrenhet.
Ericsson Microwave Systems
Programmering i assembler (TMS320C50) för talkodare till mobiltelefoni.
Silverkulan Utveckling AB
Doktor Westrings gata 18
SE 413 24 GÖTEBORG
SVERIGE
E-post: [email protected]
Utgåva 2011-12-22 20h00
Tel: +46 31 766 00 13
Mob: +46 732 65 00 13
Företagets säte: GÖTEBORG
Organisationsnummer: 556646-3005
Momsregnr: SE5566463005
Innehar F-skattebevis
Bankgiro: 5701-7105
Silverkulan Utveckling AB
Volvo PV
Specifikation av programvara till handburet testinstrument för
fordonsdiagnos.
Programmering i C diagnossystem för personbilar.
1981 - 1983
Ericsson Microwave Systems
Elektronikkonstruktion och mjukvaruutveckling i assembler.
Silverkulan Utveckling AB
Doktor Westrings gata 18
SE 413 24 GÖTEBORG
SVERIGE
E-post: [email protected]
Utgåva 2011-12-22 20h00
Tel: +46 31 766 00 13
Mob: +46 732 65 00 13
Företagets säte: GÖTEBORG
Organisationsnummer: 556646-3005
Momsregnr: SE5566463005
Innehar F-skattebevis
Bankgiro: 5701-7105
Download