Teknikprogrgammet

advertisement
Teknikprogrgammet
Koll på cashen
SH,SV, TE
Privatekonomi – projekt som initieras av Kronofogden och Konsumentverket
Robotar
Programmeringsbar robot – projekt som går som en röd tråd genom utbildningen
1. Besöker företag som använder
2. egen programmering
Teknikprojekt Vattenhallen
TE,SV,KE
Teknikmässa som åk 1 arrangerar; visar sina experiment
European studies
EN,SH,TE
Kontakt med andra skolor i Europa via en plattform med IT
Binära talsystemet
MA,TE
Snabbintro i matteavsnittet (Matematik 1) som sedan kan appliceras på programmering och
LAN,teknik och kommunikation
Tvåan
Robotar
TE,FY
Fortsättning mer avancerad programmering
Bilen
Teknisk specialisering, Teknik
Stör en som lär
Ta kontakt med student på högre teknikutbildning och ta reda på vad olika utbildningar innehåller
och leder till.
Optik
fy,en
Speglar, linser, optiska instrument
Teori och laborationer, utförs och redovisas på engelska
Download