Document

advertisement
CV
PERSONLIG INFO
Namn:
Född:
Adress:
Telefon:
E-post:
Henrik Söderquist
13 mars 1977 i Motala
Östersjövägen 74A
236 36 Höllviken
040-45 32 69 (hem)
070-476 79 29 (mobil)
[email protected]
UTBILDNING
2003 januari – pågående
1997 augusti – 2002 juni
1993 augusti - 1996 juni
Distansstudier i företagsekonomi vid Växjö universitet.
Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Utbytesår i Tyskland vid Darmstadts tekniska universitet. Fördjupade mig
inom signalbehandling och digital kommunikation. Examensarbetet inom
området talkommunikation; titel på examensarbetet: ”En tjänst för
tillämpningsoberoende talaradaption”.
Gymnasieutbildning, Naturvetenskapliga programmet vid Platenskolan i
Motala.
YRKESERFARENHET
2002 september – pågående Jobbar som lärare i matematik och NO på högstadiet i Höllviken, Vellinge
kommun.
2001 februari – april
Jobbade på MITEL Semiconductor AB i Järfälla. Mina arbetsuppgifter
innebar programmering av mätstationer till deras produktionslina.
Objektorienterad programmering i Delphi och databasprogrammering i
PL/SQL.
2000 juni – augusti
Jag arbetade på MITEL Semiconductor med service och support på deras
avdelning för sluttestning av komponenter. Arbetet innefattade
underhållsarbete på mätutrustningar samt att ge support åt de som
arbetade vid mätstationerna. Deltog även i utveckling och implementation
av en ny mätstation i HP-VEE.
1999 juni – augusti
Arbetade åt ABB Generation i Västerås på avdelningen för service och
retrofit. Skapade en rapportdatabas med hjälp av MS Access och MS
Visual Basic.
SPRÅK
Engelska
Tyska
Franska
Flytande i tal och skrift.
Flytande i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper.
ÖVRIGT
1996 augusti - 1997 juni
Certifikat, licenser
Datorkunskaper
Militärtjänstgöring vid Lv3 i Norrtälje som gruppchef. Blev vald till plutonens
förtroendeman.
Körkort klass B
Mycket goda kunskaper i Windows och Unix/Linux. Kunnig inom
programmering, främst i C/C++, Java, Pascal (Delphi) samt UML.
REFERENS
Mats Blomberg
Bo Nordgren
Institutionen för Tal, Musik och Hörsel,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Samordnare, Sandeplanskolan, Höllviken,
Vellinge kommun
08-790 75 64
040-42 58 03
Utskrivet: 14 juli 2017
Download