Mitel MiCollab
Håll personalen uppkopplad och produktiv – alltid, överallt och på alla enheter
Förse företaget med resurser att ”tänka stort, men agera smått” genom att ge
medarbetarna allt de behöver för att ta kontakt, kommunicera och samarbeta
i blandade miljöer, vilket ökar tankeutbytet samt förbättrar hastigheten och
kvaliteten i beslut som fattas
På dagens snabba mobila marknad är det viktigt med
effektiv kommunikation i realtid. Idag görs inte allt arbete
vid ett skrivbord. Det görs i bilen, på promenaden till
lunch eller i väntan på flyget. Idag kan arbetet innefatta
att kollegor arbetar hemifrån, i olika tidszoner eller med
individer utanför organisationen.
Därför är det viktigare än någonsin att ditt företag kan
kommunicera och samarbeta enklare och mer effektivt,
oavsett var medarbetarna är eller hur de jobbar.
Mitel® MiCollab är en mobilbaserad lösning för
kommunikation och samarbete, utformad för att skapa
ett samarbetsinriktat virtuellt rum som är anpassat till hur
medarbetare kommunicerar på dagens snabba, mobila
arbetsplatser. Genom en enda klient får dina anställda
tillgång till en integrerad uppsättning tjänster för Unified
Communications & Collaboration, så att de kan göra varje
interaktion effektiv och produktiv, vare sig det är med
kollegor, kunder eller partner.
enda lösning som gör det enklare för anställda att kontakta
andra och öppna upp isolerade gruppmiljöer.
Ökar företagets produktivitet
MiCollab sammanför röst, video, chatt, textmeddelanden,
webbkonferenser och verktyg för teamsamarbeten till en
Med MiCollab kan anställda bli effektivare och lättare dela
med sig av idéer och kunskap inom hela organisationen
och i slutändan arbeta nästan var som helst – vid
skrivbordet eller via den mobila enheten.
Viktiga fördelar
Till exempel kan MiCollab användas för att visa
tillgänglighetsinfo för kollegor som kan ha svaret på en
viktig och tidskänslig fråga. Även om medarbetarna inte
är på kontoret, går de att hitta och kontakta på deras
mobila enheter, och de kan svara med chatt, röst- eller
videosamtal och ge dig svaret som räddar dagen.
• Ett enda affärsverktyg som förbättrar kommunikation och
samarbete för individer och grupper
• Ger enkel åtkomst till andras kunskaper, insikter och
erfarenheter, vilket gör att affärsbeslut av högre kvalitet
kan fattas snabbare
• Samarbeta var som helst och på vilken enhet som helst,
med samma verktyg och samma användarupplevelse
• Uppkopplad arbetsstyrka som arbetar tillsammans för att
öka kundnöjdheten
• Flexibla driftsättningsalternativ – lokal- eller molnbaserade
– som kan utvecklas i takt med ditt företag när behoven
ändras
• Enkel driftsättning och administration
Med verktyg för teamsamarbeten (MiTeam) kan dessutom
projektrelaterade aktiviteter, till exempel kommunikation,
dokumentgranskning, uppgiftshantering och
samarbetsmöten utföras med hjälp av samma program
och utvidgas till medlemmar utanför organisationen, så
att de kan utbyta idéer och arbeta tillsammans för att nå
projektmål.
Allt du behöver på ett ställe
Unified Communications
Genom att tillhandahålla dagens viktiga verktyg för
kommunikation och samarbete i en enda förenad lösning,
minskar Mitel MiCollab den åtkomsttid och komplexitet
som förknippas med att vara tvungen att gå igenom och
hitta meddelanden som är utspridda över flera program,
och vara tvungen att hantera dessa olika program som
tillsammans ger samma nivå av affärskommunikation som
MiCollab tillhandahåller. MiCollab består av:
En enda åtkomstpunkt för företagets alla
affärskommunikations- och samarbetsbehov, oavsett plats
eller enhet:
• Tillgång till tjänsterna Unified Communications (UC) via
klienter för dator (PC och Mac), webb och mobil enhet
med visuell meddelandehantering och närvaroinformation
• Teamsamarbetstjänster (MiTeam) som skapar
samarbetsinriktade virtuella rum för gruppbaserade
möten, konversationer, samarbete kring innehåll samt
för projekthantering
SOFTPHONE – få samma upplevelse av
• Tjänster för enhetlig meddelandehantering som gör det
enkelt att hämta och lagra meddelanden
MOBILITET – när MiCollab är installerat som en klient på
• Telefon-, webb- och videokonferenstjänster som
tillgodoser en mängd konferensbehov – ljud,
presentation, samarbete och video
NÄRVARO – information om ifall personer som du vill
kontakta talar i telefon, är borta från skrivbordet eller
tillgängliga för videosamtal, chatt eller samarbetssessioner
MEDDELANDEN – snabb åtkomst till röstmeddelanden
för den person som lämnat ett meddelande
telefonkommunikationen från en stationär dator, en bärbar
dator eller en smartphone
iOS®- och Android™-enheter utvidgas kommunikationsoch samarbetsfunktionerna till mobila användare
WEBBKLIENT – åtkomst till Unified Communications
och samarbetsfunktioner på distans med valfri dator eller
webbaktiverad mobil enhet
PUNKT-TILL-PUNKT-VIDEO – ring ett videosamtal med
en knapptryckning
INTEGRERING MED AFFÄRSPROGRAM – förbättra
kommunikation och produktivitet med integrering med
andra affärsprogram, t.ex. Outlook®, Lotus Notes®, IBM®
Sametime och Google®
Mitel | 3
MiCollab Client
Teamsamarbete
Telefon-, webb- och videokonferenser
Virtuella rum för gruppmöten, konversationer,
innehållsgranskning och projektledning med åtkomst via
MiCollab-klienter med funktioner som:
Omfattande ljud-, konferens- och
webbsamarbetsmöjligheter med funktioner som:
STREAMS – virtuella rum som fångar alla
en mängd olika samarbetssessioner, alltifrån schemalagda
projektaktiviteter från början till slut, inklusive chatt,
samtal (enstaka eller återkommande) till direktsessioner
granskningar och tilldelade åtgärder, vilket gör att
medlemmar kan komma ifatt på bara några minuter
SÖKNING – kraftfulla sökfunktioner som hjälper
medarbetare att snabbt hitta den information de letar efter
i en Stream
SCHEMALAGDA/AD-HOC-WEBBKONFERENSER –
HANTERA DELTAGARE – en samlad bild av ljud- och
samarbetsdeltagare, med integrerad moderatorkontroll
DELNING AV SKRIVBORD OCH PROGRAM – dela
skrivbord, presentationer, program, bilder och data av alla
slag
ATT GÖRA – tilldela och spåra åtgärder för att säkerställa
att alla medarbetare förstår vad som måste göras, vem som
är ansvarig och vilket datum det ska vara klart
MÖTEN – skapa snabbt samarbetsmöten i farten genom
att välja deltagare, skicka inbjudningar och starta ett möte i
realtid, allt direkt inifrån en Stream
MULTIPUNKTSVIDEOKONFERENSER – ett personligt
samarbete med video via vanliga webbkameror
OFFENTLIG OCH PRIVAT CHATT –
snabbmeddelanden med möjlighet att arkivera
sessionsavskrifter
WEBBASERAT SAMARBETE – låter människor delta i
samarbetssessioner via en webbläsare
Integrerade meddelandetjänster (IM)
Möjliggör hantering av meddelanden via röstbrevlåda,
e-post och fax med funktioner som:
HÄMTNING AV MEDDELANDEN – hämta rösttext- och faxmeddelanden från ett synkroniserat
FILÖVERFÖRING – överför filer direkt till alla eller
utvalda deltagare
DOKUMENTHANTERING – placera viktiga filer på
öppna eller privata platser för framtida användning
meddelandearkiv
KONFERENSINSPELNING – spela in konferenssamtal
OUTLOOK®-KLIENT-PLUGIN – installera ytterligare
eller samarbetssessioner för åtkomst eller distribution i
framtiden
verktygsfält i Outlook för att hantera röstmeddelanden
FAXTJÄNSTER – ge faxavsändare information om
överföringsstatus direkt i e-postinkorgen
OUTLOOK®-KLIENT-PLUGIN – installera en flik i
Outlook för att automatiskt skapa en konferens när du
skapar en mötesbegäran
Ytterligare information finns på www.mitel.se
mitel.se
© Copyright 2017, Mitel Networks Corporation. Med ensamrätt. Ordet och logotypen Mitel är varumärken som tillhör Mitel Networks Corporation.
Eventuella hänvisningar till varumärken från tredje part är endast för referens, och Mitel utger sig inte för att äga dessa märken.
BR-461062-M1607-0117-SV