NP88-Numerisk personsökare

advertisement
Numerisk personsökare
UniCation NP88
UniCation NP88 har en mycket läsvärd skärm som visar tid och datum. I svagt ljus gör bakgrundsbelysningen
på skärmen att det är lätt att läsa. Den har personligt larm, 5 olika varningar tillsammans med vibrerande, tyst
och ljudfunktioner.
Visar
Bakgrundsbelysning
Väntelägesskärm
Tid på dygnet och dag / månad
Indikator / Alert
Indikator för svagt batteri
Automatisk varning för återställning
Personlig Larm
Påminnelse Alert
5 valbara ljudsignaler
Meddelanden
Dubbla meddelanden
Meddelandet Radera
Minneslagring
16 20 tecken Minneskapacitet
Sparar 8 meddelanden i minnet
Tidsstämpel
Overflow: Visar när fler olästa meddelanden tas emot än det tillgängliga meddelandeminnet kan
hålla. När du har läst alla dina olästa meddelanden övergår skärmen i standby läge.
Vikt: 60 g
Mått: 63,65 X 45,0 X 17,5 mm
_____________________________________________________________________________________
Importör och leverantör av Uni Groups produkter på Nordiska marknaden.
www.maxicom.se
[email protected]
Rosendalsgatan 4 H 504 52 Borås Tel. 033-411 411 Fax. 033-411 404
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards