SMS- grupp En egen smsgrupp för laget, ledarna gör

SMS- grupp
En egen smsgrupp för laget, ledarna gör du på smsgrupp.se Men man måste själv skicka meddelanden. Jag tycker det är
smidigt när man snabbt vill meddela alla något eller när man inte vet vem som sitter inne med svaret. Men många/några
irriterar sig på meddelande som de tycker inte gäller dem.