Förskola24 – ny kommunikationsplats för förskolor och föräldrar

advertisement
1(3)
Mitt24 för kommunikation mellan
förskolor och föräldrar!
Informationsplatsen www.mitt24.se erbjuder förskola och föräldrar ett enkelt sätt att
utbyta information och kommunicera med varandra under dygnets alla timmar. Det är
en strukturerad och lättanvänd kommunikationsplats som innehåller information och
dokumentation om förskolans verksamhet.
Fördelar för förskolan:

En strukturerad, säker, lättåtkomlig och
mycket lättanvänd plats för att delge och
inhämta information

Färre missförstånd då alla har tillgång till
aktuell information

Sparar tid åt personalen (färre separata
samtal, lappar, komihågmeddelanden etc)

Ett enkelt och roligt sätt att involvera föräldrar
i verksamheten (nöjdare kunder)

Hanterar planering, logg och uppföljning av
verksamheten

Information kan delas mellan personalen

Information kan läggas upp och förändras
löpande

Säkerställer att föräldrar är delaktiga
Fördelar för föräldrarna:

En strukturerad, samlad och lättåtkomlig plats
för att hämta och lämna aktuell information
och där informationen är tillgänglig dygnet
runt

Viktigt Information ”pushas” ut till föräldrar via
automatiska SMS och email

Färre missförstånd då man har omedelbar
tillgång till aktuell info

Roligt och enkelt att hänga med och vara
delaktig
Mitt 24 har funnits på marknaden i två år och vidareutvecklas ständigt utifrån feedback från användarna. Idag
finns några tusen användare (pedagoger, rektorer, förskolechefer och föräldrar) som regelbundet använder
systemet. Verksamheter som använder Mitt24 idag är framförallt förskolor men även fritids, skolor och
föreningar.
För mer information, demo eller beställning - kontakta oss på [email protected] eller ring 0515-777 888
Nova Software, Storgatan 5a, 521 42 FALKÖPING
2(3)
Här är några exempel på funktioner och användningsområden
•
•
•
Information om veckan som kommer
Information om veckan som gick
Bilder
Med ett rättighetssystem där den som laddar upp
bestämmer vem eller vilka som får se respektive bild
•
Video
Med ett rättighetssystem där den som laddar upp
bestämmer vem eller vilka som får se respektive film
•
Dokument med mappsystem
Med ett rättighetssystem där den som laddar upp
bestämmer vem eller vilka som får se respektive
dokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gästbok
”Komihåg”- meddelanden
”Tänk på”- meddelanden
”Just nu” - meddelanden
”Om oss” - information
Kalender
Schema
Veckans matmeny
Aktivitetsinbjudan
Automatiska mail en gång per dag till
alla föräldrar då sidan uppdaterats
med viktig information
Automatisk SMS & e-post ”push”
Som förälder väljer man själv vilka typer av
påminnelser man vill ha och till vilka kanaler
man vill ha dem (e-post eller SMS). Exempel
på automatisk ”push”: Komihåg, just nu,
veckans matmeny, privata meddelanden,
gästboksinlägg, osv. Mottagaren (föräldrarna)
betalar kostnaden (1kr) per sms.
•
Portfolio för varje barn
•
Omsorgsförfrågan
Elektronisk förfrågan till föräldrarna vilken omsorg
deras barn behöver under klämdagar,
semestertider, eller andra dagar/perioder då
behoven typiskt avviker från standard.
Föräldrarnas svar organiseras snyggt i en tabell.
•
Egen Logga
Kommunens, förskolans, avdelningens,
fritids eller skolans egen logga istället för
Mitt24 loggan.
•
Login från egen hemsida
Genom att placera våra inloggningsfält på din
egen sida kan man logga in från din hemsida (om
sådan finns) direkt intill relevanta sidor på Mitt24.
Tillsammans med Egen logga (se ovan) upplever
besökarna det som ditt intranät.
För mer information, demo eller beställning - kontakta oss på [email protected] eller ring 0515-777 888
Nova Software, Storgatan 5a, 521 42 FALKÖPING
3(3)
•
En inloggning till allt
Med en inloggning kan man nå information för
alla de barn, avdelningar eller andra enheter
där man har en konfirmerad roll
•
•
•
Ett barn kan ha flera föräldrar
En avdelning/förskola/fritids kan ha flera
lärare
Inlägg på förskola, region eller
kommunnivå
Som förskolepersonal eller rektor kan man
göra inlägg som automatiskt visas på alla
underliggande avdelningar
•
Meddelande till enskilda föräldrar eller
dynamiska grupper
dynamiska grupper = t.ex. skicka detta
meddelande till alla föräldrar som har barn på
avdelningen Snigeln.
•
•
Support
Säkerhet
•
•
•
•
Rättighets- och behörighetssystem styr
tillgången till information
Endast av förskolan/skolan inbjudna
föräldrar kan registrera en profil på Mitt24
Förskolan/skolan bestämmer vilka bilder,
dokument och filmer som visas för vilka
användare
All kommunikation är SSL krypterad
Intresserad av ytterligare information?
Kontakta oss på 0515 - 777 888 eller [email protected] så kan vi berätta mer!
För mer information, demo eller beställning - kontakta oss på [email protected] eller ring 0515-777 888
Nova Software, Storgatan 5a, 521 42 FALKÖPING
Download