Mitel Companion Statistik

advertisement
Mitel Companion Statistik
Statistik på ett nytt och modernt sätt
Nyckelfunktioner
• Telefonisten i fokus. Telefonisten
är företagets ansikte utåt. Det är
därför viktigt att kunna följa upp
både svarskvalité och trafikvolym
för att kunna bemanningsoptimera och säkerställa kundnöjdhet.
• Belastning på vior. Säkerställ er
telefoni genom att analysera
kapacitet och belastning på era
hyrda ledningar. Överkapacitet
kan minskas vilket innebär direkta
kostnadsbesparingar.
• Analysera gruppnummer.
Gruppnummer är ofta en viktig
del i en organisations infrastruktur. Via smarta och enkla
rapporter kan man snabbt hitta
gruppnummer med för hög
belastning alternativt för låg
bemanning.
Svarskvalitét för organisationer och anknytningar. Bilden beskriver hur utvalda
enskilda anknytningar eller organisationer hanterar inkommande samtal. Här
är t.ex. tappade och vidarekopplade samtal av intresse. Genom att beräkna den
s.k tillgängligheten visas direkt andelen samtal som hanteras av anknytningen
eller vidarekopplas till annan enhet, t.ex. röstbrevlåda.
Ta kontroll över er telefoni- och IT-miljö
Analysera och rapportera
Mitel Companion Statistik är en modern applikation som
gör det möjligt att följa upp och säkerställa företags
servicenivå och effektivitet. Applikationen samlar in
information från flera källor, däribland traditionella
gränssnitt som TRF och CDR. Companion Statistik har
också stöd för att samla information från en ACS-lösning
och det innebär att applikationen blir plattformsoberoende
och kan samverka med olika telefonilösningar.
Informationen analyseras och sammanställs löpande och
kan nås via någon av rapportmallarna i systemet. Alla
rapportmallar kan anpassas av kund för att tydliggöra den
information som söks. Filter och urval kan editeras i realtid
vilket ger full flexibilitet.
Companion Statistik samlar in data från olika källor och
sammanställer allt i en och samma databas. Informationen
i databasen kan sedan analyseras via en .NET-baserad
Windowsklient. Systemet grundinstalleras med ett stort
antal mallar som kan användas direkt eller anpassas om
så behövs. Alla rapporter kan exporteras till både Excel
och PDF. Sammanställningsrapporter skapas via en
rapportdesigner direkt i klienten. På så sätt kan rapporterna
skräddarsys och mailas till valfria mottagare. Schemalagda
rapporter kan sättas upp och automat-distribueras via mail
till valfria mottagare med önskat intervall. Tröskelvärden
kan definieras för att hitta både svagheter och styrkor i
telefonilösningen. Via funktionen ”Favoriter” blir det enkelt
att titta på just de rapportmallar man är intresserad av.
Funktionen ”Favoriter” är personlig och påverkar inga andra
användare i systemet.
Companion Statistik kan köras som en fristående
applikation men också med fördel integreras med Mitel
Companion för utökad funktionalitet i form av CDRbaserade rapporter.
Kategorier och mätserier
•
Antalet mätserier varierar något beroende av växeltyp.
Companion Statistik har stöd för TRF/CDR från Avaya/
CS1000, MX-ONE och Cisco CUCM. Nedan är några
Systemkrav
exempel på de kategorier av mätserier som är tillgängliga i
Companion Statistik.
För de senaste uppdaterade mjukvarukompatibiliteten och
hårdvarukraven, hänvisas till den senaste tekniska dokumentationen och produktversionsinformationen, tillgänglig via ditt
försäljningsställe.
• Besvarade/obesvarade samtal
• Inloggade/inloggad
• Samtalstid
• Kötid/väntetid/svarstid
Applikationsserver
Alla rapporter kan ses i olika vyer som t ex tidsmedelvärden
och kalendervy samt enskilda mätobjekt såsom varje
enskild telefonist, korg, gruppnummer, kö, via mm.
• Windows 2003 Server SP2/ Windows 2008 Server/ Windows 2008
Server R2 SP1 (X86, X64)
• .NET Framework 4.0
• Windows Installer 4.5
Tröskelvärden
Genom att använda funktionen ”Tröskelvärden” kan man
på ett snabbt och enkelt sätt hitta de organisationer, vior,
telefonister mm som ligger utanför de värden som är
önskvärda. Detta innebär att man på ett effektivt sätt kan
få ut rapporter avseende objekt som inte lever upp till
servicenivåer eller kapacitetskrav.
Databasserver
• Windows 2003 Server SP2/ Windows 2008 Server/ Windows 2008
Server R2 SP1 (X86, X64)
• MS SQL Server 2005 SP4/ MS SQL Server 2008 SP1/ MS SQL Server
2008 R2 SP1, MS SQL SERVER 2012 (32/64 bit)
Anmärkning: Editions: Standard/Enterprise/Express with Tools/Express
with Advanced Tools
• Windows Installer 4.5
• .NET Framework 4.0
Observera att MS SQL Server kan ställa ytterligare krav på
operativsystem mm (exempelvis MS Windows Powershell 2.0).
Companion Statistik (klienter)
• Windows 7/Windows Vista Sp1/ Windows XP SP3/ Windows 2003
Server SP2/ Windows 2008 Server/ Windows 2008 Server R2 SP1
(X86/X64)
• .NET Framework 4.0
• Min 4 GB ram (rekommenderas)
mitel.com
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation.
Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.
9200-18209-R1410-SE
Download