Användar profiler

advertisement
Användar profiler
Analysis Services
Analytiker
Specialist
5-10% av användarna
15-25% av användarna
funktioner
Reporting Services
Informations
användare
65-80% av användarna
Enterprise ETL platform
High performance
High scale
More trustworthy and reliable
Best in class usability
Rich development environment
Source control
Visual debugging of control
flow and data
Great range of transforms
out-of-the-box
Highly extensible
Custom tasks
Custom enumerations
Custom transformations
Custom data sources
Introducerades med
SQL Server 2000
Öppet rapportverktyg för stora
och små företag
Skapa, leverera och
administrera rapporter
Office System integration
VS.NET utvecklingsmiljö
SQL Server 2005
förbättringar
Integration med AS, IS,
management verktyg
Utvecklingsmiljön enklare
Enklare gränssnitt för
slutanvändare
Slutanavändare kan
göra Ad hoc Rapporter
Med Report Builder kan
du:
Modifiera en rapport
Göra en Ny Rapport
Rapport på Relationseller OLAP data
Unified Dimensional Model
Integrating relational and OLAP views
Advanced Business Intelligence
KPIs, translations…
Web services
Native XML/A
Data Mining in the platform
Decision Trees Clustering
Introduced in SQL Server 2000
Time
Series
Sequence Association Neural Net
Clustering
Naïve
Bayes
BI i Office 12
Analysera data i Excel
Skapa Office dokument baserade
på affärsdata
Publicera dokument och
kalkylblad i en Sharepoint
portal
SQL
Återanvänd kalkylblad och
document i ”dashboards” och
affärsapplikationer
Hämta och utforska data
från kalylblad, rapporter
och dokument i portalen
Se trenderna!
Välj färger ikoner
och gradienter för
att se ditt data.
Stapelns längd i
förhållande till värdet
Färgen ändras om
värdet över eller
understiger målvärdet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards