Ladda ner

advertisement
1
Uppläggning datakälla- EnergiReda SQL
Kontrollpanelen
Administrationsverktyg
Datakällor ODBC
Flik system DSN
Lägg till
Markera SQL server ( längst ner i listan)
Slutför.
Fortsättning enligt nedan
Uppgift från kunden
Lösenord kurtsune
2
3
Klicka testa datakälla
Klicka OK för att avsluta. Klicka OK tillbaka.
Download