Även äldre kan ha ont i själen
Våga fråga – våga se
En nationell webbutbildning om
äldres psykiska ohälsa
Mer information om utbildningen hittar du på
www.ltblekinge.se/bkc under fliken ”Äldre”
Gör så här:
1.
Gå in på; www.nestorutbildning.se
2.
Klicka; Läs mer under rubriken ”Webbutbildning om äldres psykiska ohälsa
Våga fråga - våga se”
3.
Klicka; ”För att göra utbildningen, gå in här med lösenordet waG1113”
4.
Använd lösenord; waG1113. Klicka; Logga in
5.
Fyll i dina uppgifter i registreringen. Klicka; Registrera
6.
Därefter kommer du till själva utbildningen där du får vidare vägledning