Öppna en webbläsare och navigera till http://www.servicedesk.its

advertisement
Öppna en webbläsare och navigera till http://www.servicedesk.its.umu.se/
Om du inte redan
är inloggad så
logga in med CASkontot
Navigera eller sök
fram den person
som behöver
lösenordsåterställning
Klicka på
”Hantera
personal” under
menyalternativet
”Verktyg”
Klicka på ”Skapa ny tillfällig identitet”
Kontrollfråga, klicka ”OK” för att gå vidare. Notera att kontot inaktiveras till dess
återaktivering utförts.
E-postmeddelande skickas till
den katalogansvarige
och/eller IT-ansvarige som
begärde återställningen av
lösenordet.
Meddelandet innehåller
information om hur
aktiveringskoderna hämtas.
Klicka på länken
Ladda hem lämplig
version av
aktiveringskoderna
– svenska eller
engelska
Worddokumentet som
öppnas innehåller en tillfällig
identitet samt den
aktiveringskod som skall
användas för att återställa
kontot med nytt lösenord.
Överlämna dokumentet till
berörd anställd/anknuten
som därefter kan återställa
sitt lösenord genom samma
förfarande som nya konton
aktiveras, länk:
https://www.servicedesk.its.u
mu.se/CASActivation/Default.
aspx
Download