Övergripande arkitektur Prisdatabas Läkemedel

Övergripande arkitektur
Prisdatabas Läkemedel
1

LMDB Prisdatabas för läkemedel är uppbyggd med en MS SQL Server databas som grund för lagring av inläst och
bearbetad information.

Adminstrationen hanteras genom ett Windowsprogram som ligger på lokal PC med nätverks- och internetuppkoppling.
För överföring av informationen från SIL används ett affärslager (Web Proxy) mot SIL databasens SIL SOAP 3.0.

Informationen från landsting/regioner hämtas genom formaterade Excelfiler.

Rapporter genereras med klientprogrammet LMDB Admin och sparas på webservern av administratör.
Web
Services
Internet
SIL DB
Web
Proxy
Excel Rapporter
Klient, LMDB Admin
Administratör
SKL Komm.
Formaterad Excelfiler,
landsting/regioner, Upphandling
SKL_LMDB
(SQL Server)
Internet
Webb Server
Användare,landsting
2014-01-31