Informationsflöde Sil 4.1

advertisement
Informationsflöde Sil 4.1
2016-10-31
Läkemedelsbolag
TLV
HTTP
PV
(.xls)
LV
LVIS
HTTP
VARA2
E-hälsa och
strategisk IT
eHM
NSL
NPL
VARA
(.xml)
(.xml)
(.xml)
HTTP API
HTTP API
SFINX
Amning &
Fosterpåverkan
...
HTTP
(.json)
...
Hämtning av alla datakällor varje måndag
morgon samt av FASS varje dag
Veckobaserad produktion
av ny SIL DB varje onsdag
SIL
DB
SIL Server
Sil Online
RekOrd
Webbapp
Webbapp
SIL
DB
SIL SOAP API
Release av Sil Server
(1 release/år) för
nerladdning och
lokal installation
Landsting
Sil Server
Sil
DB
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
LV
Läkemedelsverket
eHM eHälsomyndigheten
LIF
De Forskande Läkemedelsföretagens Intresseförening
MKC/ Medicinskt Kunskapscentrum,
SLL Stockholms Läns Landsting
SIDI
Swedish Institute for Drug
Informatics
ALB Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Typer av system
Webbapp Webbapplikation (HTML/CSS/
JavaScript & Python/Apache/Nginx)
Underhåll av de
rekommenderade
läkemedelslistorna
Läkemedelskommitté
Verksamhetschefer
Sil SOAP API
Organisationer
HTTP API
...
BIKT
FASS
(.json)
(.xml
Centeped
Webbapp
SIL SOAP API
Sil SFTP
TLV
HTTP
Information om
a) Utsättningsorsaker,
b) Administreringskälla &
c) Sil Läsrekommendationer
SIL Server
Daglig
uppdatering
av SIL DB
LIF
Dosagered
(Flera system)
SIL DB
(staging)
Nedladdning
och uppdatering
av Sil DB
(1 gång/dag)
HTTP
ePed
Rimlighetsdata
(.json)
SIDI
Information om
Läkemedelsinstruktioner
SIL
Produktionsstöd
Daglig uppdatering
av FASS-information
SLL ALB
Inköp, installation och
drift av journalsystem och
andra beslutstödsystem
Journalsystem
och andra
beslutstödsystem
System och dataset
LVIS
PV
NPL
NSL
VARA
System: Läkemedelsverkets Informationssystem
Dataset: Periodens vara
Dataset: Nationellt Produktregister för läkemedel
Dataset: Nationellt Substansregister för läkemedel
Dataset: Nationellt produkt och artikelregister för
läkemedel Information om läkemedelsprodukter
och artiklar samt hjälpmedel inom förmånen
FASS
Dataset: FASS texter i HTML och kompletterande
information från FASS (Amning & graviditet).
SFINX
Dataset: Kunskapskälla med läkemedelsinteraktioner
(Swedish Finnish Interaction X-referencing)
BIKT
Dataset: Biverkningstabeller från SPC:er.
RekOrd Webbapplikation: För underhåll av de regionala
rekommenderade läkemedelslistorna
Dosagered Webbapplikation: För underhåll av doseringsformer
som används för översättning av kortnotationer till
svenska
Centeped Webbapplikation: För publicering av läkemedelsinstruktioner samt för att ta beslut om vilka
läkemedelsinstrunktioner ska användas i verksamheten
Beslut om vilka
läkemedelsinstruktioner
som gäller inom
verksamheten
Journalsystemsleverantörer
Symboler
Myndigheter,
organisationer
och företag
Organisatorisk enhet
Programsystem
Data/Filer
Databas
Data/informationsflöde
Arbetsinsats
Download