SIL – Läkemedelsregister Användardokumentation

CM34
SIL – Läkemedelsregister
Användardokumentation
FUNKTION
SIDA 2 (5)
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ......................................................................................................................... 2
SIL Läkemedelsregister .................................................................................................................... 3
Formuläröversikt ........................................................................................................................... 3
Formulär CM34(1) SIL Läkemedelsreg.................................................................................... 3
Kodregister ................................................................................................................................... 5
Ändringshistorik ........................................................................................................................... 5
VAS TILLVERKARORGANISATION
SIDA 2 (5)
FUNKTION
SIDA 3 (5)
SIL Läkemedelsregister
Formuläret CM34 innefattar ett samlat register över läkemedel
och handelsvaror från SIL ( Svensk Informationsdatabas för
Läkemedel) . Registret är valbart vid förskrivning, upplägg av
standardrecept samt registrering av varning i patientjournalen.
SIL databasen produceras en gång i veckan, då importering
sker från NPL ( Nationellt Produktregister för Läkemedel).
Formuläröversikt
Formulärkod
CM34
Formulärnamn
Användning
SIL Läkemedelsregister
Varuregister som används vid förskrivning av läkemedel
eller handelsvara
Formulär CM34(1) SIL Läkemedelsreg.
Formuläret CM34 visar varuregister från SIL. Gröna rader markerar rekommenderade läkemedel,
grå rader markerar ej rekommenderade läkemedel
Kolumn
Läkemedel
Styrka
Läkemedelsform
ATC-kod
Förp num
Ram
Beskrivning
Läkemedelsnamn, visar
om namnet inte ryms i kolumnen
Läkemedelets styrka, visar
om styrkan inte ryms i kolumnen
Läkemedlets läkemedelsform , visar
om formen inte ryms i kolumnen
Läkemedlets ATC-kod
Förpackningsbeskrivning
VAS TILLVERKARORGANISATION
SIDA 3 (5)
FUNKTION
SIDA 4 (5)
S
En * i kolumnen markerar att det finns ett standardrecept på valt läkemedel
Menyval
Sök
Historik
Utskrift
Menyval
Beskrivning
Möjligt att söka på Namn, ATC-kod samt Varunummer
Visar historiska läkemedel
Utskrift av listan
Fält
Fält
Beskrivning
Nplid
Nplpackid
Varunummer
ATC-kod
Läkemedel
Läkemedelsform
Styrka numerisk
Kontrolläkemedel
Läkemedlets produkt id
Läkemedlets förpacknings id
Läkemedlets varunummer
Läkemedlets ATC-kod
Läkemedlets namn
Läkemedlets form
Läkemedlets styrka i numerisk form
Anger 00,01,02,03,04 eller 05 beroende på grad
av narkotiskt läkemedel
Anger grad av särskilt läkemedel:
1 Särskild receptblankett krävs ej
2 Särskild receptblankett krävs, recepten får itereras
3 Särskild receptblankett krävs, recepten får itereras om lokat apotek anges i receptet
4 Särskild receptblankett krävs, recept för humant bruk får itereras
Särskilda läkemedel
Enhet styrka
Obligato- Vallista
risk
Anger styrkans enhet
VAS TILLVERKARORGANISATION
SIDA 4 (5)
FUNKTION
SIDA 5 (5)
Styrka alfanumerisk
Beskrivning
Receptbelagt
Laktos
Innehåller latex
Utgångsdatum
Förskrivningsrätt
Receptföreskrifter
Förpackningsstorlek
Förpackningsbeskrivning
Förpackningsstorlek num
Enhet förpackning
DD per förpackning
Förpackningsnot
Förmånsbegränsning
Sortimentkod
Förmån
Förmånspris
Rekommenderat
Tillverkare
Ombud
Anger styrkan alfanumeriskt
Beskrivning av läkemedlet
Anger om läkemedlet är receptbelagt eller ej
Anger om läkemedlet innehåller Laktos
Anger om läkemedlet innehåller Latex
Anger datum när läkemedelet ska avregistreras
Anger vilka yrkeskategorier som får förskriva
valt läkemedel
Är läkemedelet receptbelagt eller ej
Förpackningens storlek
Beskrivning av förpackningen
Numerisk beskrivning av förpackningsstorleken
Enhet för förpackning
Dygnsdos per förpackning
Förpackningsnotering
Anger om det finns någon förmånsbegränsning
Anger sortimentskoden
F= Förmån
EF= Ej Förmån
(F)= Förmån med begränsning
Förmånspris
Anger om läkemedlet är rekommenderat
Tillverkarens namn
Ombudets namn
Kodregister
Formulärkod
CM34
Beskrivning
SIL Läkemedelsregister
Nivå
Central
Ändringshistorik
Datum
2012-11-12
Formulär Beskrivning
CM34
Nyutgåva
VAS-version
12.0
Utfärdad 2012-11-27
VAS
Norrbottens läns landsting
Division Länsteknik
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
SVERIGE
VAS TILLVERKARORGANISATION
SIDA 5 (5)