Läkemedel och läkemedelsfoder som används till produktionsdjur

advertisement
Läkemedel och läkemedelsfoder som används till produktionsdjur – bokföring
1. Djurets namn, öronnummer eller EU-signum
2. Medicinerings-
3. Medicineringens
4. Anledning av bruk
5. Läkemedlets namn
6. Antal av
7. Karenstid
8. Läkemedlets säljare
datum
(till exempel
21.–23.1.2015)
påbörjare (till
exempel veterinär
namn/nummer,
ägare, avbytare)
(till exempel feber, ont i
benen)
(till exempel XXX
intramm)
läkemedel
(till exemple
Mjölk/ behandlat 6 dygn,
Mjölk /andra 4 dygn,
Slakt 10 dygn)
(till exempel veterinär
namn/nummer, apotekets
namn)
(till exempel 4*5 tub)
Journalanteckningarna ska göras så snabbt som möjligt efter utdelningen av läkemedel och läkemedelsfoder. Journalhandlingarna ska förvaras i fem år oberoende av om djuret lever eller inte.
Download