IMMOBILISERING AV DJUR MED HJÄLP AV INJEKTIONSVAPEN

Immobilisering av djur med hjälp av injektionsvapen/Kolmården 2015-01-15--18
.
Kursen
IMMOBILISERING AV DJUR MED HJÄLP AV INJEKTIONSVAPEN
Målgrupp: Veterinärer samt personal inom viltforskning, vilthägn, djurparker, djursjukvården och lantbruket.
Målsättning: Att förmedla ändamålsenliga kunskaper inom ämnesområdena
- anatomi och fysiologi,
- farmakologi inkl läkemedelsmetabolism,
- distansimmobilisering (inkl. laddning av injektionspil, ballistik, skjutteknik med injektionsvapen),
- hantering och övervakning av immobiliserade djur,
- förvaring av läkemedel och hantering av läkemedelsrester,
- journalföring och rapportering,
- aktuell lagstiftning (jakt, djurskydd, behörighet, läkemedel, livsmedel, delegering), samt
- åtgärder vid olycksfall,
så att immobilisatör/djurhållare, efter genomgången kurs och godkänd kunskapskontroll, i samarbete med
ansvarig veterinär, på ett kompetent och säkert sätt gemensamt skall kunna immobilisera aktuella arter av
tama och vilda djur.
Immobilisatör eller veterinär som avser förvärva injektionsvapen (behövs ej för blåsrör) måste före ansökan till
polisen om licens ha avlagt godkänt prov för jägarexamen klass 1 vapen.
Av Jordbruksverket godkänd kursplan
Kursmoment och tidsdisposition 2015:
Moment
Tim för
Tim för
Anm
veterinär djurhållare
Historik
0,5
0,5
Projektiler och vapen
3
3
Anatomi, administrering av
läkemedel
1
Fysiologi
Läkemedel och anestesiologi
Dosering inkl räkneövning
Kursmaterial
i utskick
i kurspärm
2 sidor
Praktiska övningar
och träning ingår
-
3
3
10 sidor
5
1
3
10 sidor
5
2
4
24 sidor
5
1
1
4,5
4,5
Komplikationer
1
1
Djurskydd, veterinära
bestämmelser inkl. delegering,
förvaring och läkemedelsrester
2
2
ca 60
sidor
Jakt- och vapenbestämmelser
2
2
ca 80
Läkemedelsbestämmelser inkl
restsubstanser och karenstider
1
1
6 sidor
Olycksfall, risker och åtgärder
1
1
4 sidor
Journalföring och rapportering
0,5
0,5
5 sidor
Repetition och kunskapskontroll*
1,5
1,5
Totalt
22
28
Hantering, övervakning,
provtagningar och transporter
8
Inkluderar teori samt
2,5 tim demonstration
m hands-on
10
Bildvisning
ca 50 sidor
ca 190
sidor
*Kunskapskontrollen kommer preliminärt att omfatta juridiska bestämmelser rörande djurskydd, hantering av
läkemedel, jakt med injektionsvapen och karenstider, åtgärder vid olycksfall och rapportering.
Immobilisering av djur med hjälp av injektionsvapen/Kolmården 2015-01-15--18
Tid och plats m.m. för Immobiliseringskursen 2015
Kursinnehåll: För djurhållare/immobilisatörer: 23,5 tim teori och 4,5 tim praktik (4 dagar, varav 6 tim
anatomi, fysiologi och läkemedel som genomgås på torsdagen).
För veterinärer: 17½ tim teori samt 4,5 tim praktik (torsdag kväll plus 3 hela dagar).
Demonstration av utrustningar, samt laddnings-, blås- och skjutövningar genomförs redan
torsdag kväll med viss repetition även fredag kväll.
Immobilisering av älg och hjort lördag eftermiddag.
00
00
Tid:
För icke veterinär:
För veterinär/vet.student:
Torsdag 15 januari kl 10. till söndag 18 januari kl 15 .
00
Torsdag kväll kl 19, alt. fredag 16 januari kl 09. till söndag 18
00
januari kl 15 .
Plats:
Forskning&Utbildningscentrum (FoU) i Kolmårdens Djurpark (klassrum och logi).
Vildmarkshotellet (för alternativt boende och frukostar) ligger 400 m ”nedanför” FoU.
Kursavgift:
6 800 SEK (5 200 SEK för veterinär och vet.student) exkl. 25% moms, inklusive två, tre eller
fyra nätter i flerbäddsrum på FoU, kurspärm och samtliga måltider.
Önskar du bo på Vildmarkshotellet gör du upp direkt med bokningen, 010-708 7000.
Priset är f.n. oklart men det brukar vara rätt högt.
Anmälan:
Skall göras till mig senast tisdag 30 december 2014!
Deltagarlista utsänds per email torsdag 9 januari tillsammans med kursmaterial, ca 50 sidor
text, som skall läsas in till kursstart.
För frågor kontakta mig år kliniktelefonen 011-39 79 25 på morgonen 07.00 - 09.00, per fax 011-39 79 25
eller via email [email protected].
Välkommen
Bengt O Röken
.