Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet 2,0 hp Natur och teknik i

advertisement
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet
Natur och teknik i fritidshemmet
2,0 hp
Provmoment:
Enskild skriftlig examination. Del 1
Människokroppens Anatomi och fysiologi
Ladokkod:
11GF50, delkurs 1
Tentamen ges för:
Lärarstuderande mot fritidshem. Tentamen1.
Skrivsal: C 208
Tentamensdatum:
Tid:
16 – 09 - 27
09.00 – 12.00
Hjälpmedel:
Inga
Maximalt antal poäng: 57 poäng
För godkänt resultat krävs 34 poäng
För väl godkänt resultat krävs 46 poäng
Allmänna anvisningar:
Dra marginal för poängsättning på skrivpapperets högra sida.
Skriv endast på en sida.
Samtliga papper, inklusive skrivningen lämnas till skrivvakten.
Lycka till!
Fritidspedagogisk verksamhet. Natur och teknik i fritidshemmet 7,5 hp
Enskild skriftlig salstentamen 2 hp Tentamen 1:
Människokroppens anatomi och grundläggande fysiologi
2 hp
Dag: 2016- 09-27
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Henriksson, Olle & Rasmunsson, Margareta (2013) Fysiologi med relevant anatomi.
Vårdguiden 1177
Föreläsningar/undervisning, workshop
Lycka till!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
1 (1p)
Vad heter det hormon som frisätts när vi utsätts för mörker, strax innan vi ska
sova?
2 (2p)
Vad utmärker vänster respektive höger hjärnhalvas funktioner?
3
(1p)
(3p)
(2p)
Ange ledtyper i;
a. axelleden
b. armbågsleden
c. knäleden
4 (2p)
(2p)
a. Förklara begreppet slagvolym.
b. Utveckla ditt svar, berätta vad du känner till om slagvolym.
5 (1p)
(2p)
a. Ange hur du förenklat enligt en schablon kan räkna ut din maxpuls
b. Med vilka fingrar och var på kroppen kan du bäst känna din puls? Ange två
ställen på kroppen.
6
Frågan berör vår kropps stora förmåga att anpassa sig till våra krav. En otränad
person börjar jogga regelbundet, tre gånger i veckan? Personen ökar
efterhand tempot. Efter tre månader kontrolleras vilopulsen.
(1p)
(2p)
a. Hur kan man förvänta sig att vilopulsen är vid kontrolltillfället jämfört med
före träningsperiodens början?
b. Ge en förklaring till ditt svar i a.
7
(5p)
Beskriv det stora kretsloppet. Namnge och specificera så noggrant som möjligt
de ingående delarna? Var börjar det och var slutar det.
8
(3p)
Vilken funktion har det stora kretsloppet (cirkulationssystemet)? Vad sker här?
9 (2p)
Beskriv det lilla kretsloppet (lungkretsloppet)? Vad sker här?
10 (5p)
Ange och förklara utförligt fem av skelettets huvudsakliga funktioner?
11. (1p)
(1p)
a. Vad kallas de C-formade broskskivor som finns i knäleden?
b. Vad kallas de mellankotsskivor som finns mellan ryggkotorna?
12. (2p)
Sömnen kan indelas i olika sömnstadier. Vad utmärker och vad innebär de i
kurslitteraturen två nämnda sömnstadierna ortosömn och parasömn?
13 (1p)
(1p)
a. Vad heter muskelgruppen på lårets baksida med ett samlingsnamn?
b. Vad heter muskelgruppen på lårets framsida med ett samlingsnamn?
14 (3p)
Namnge tre olika typer av skelettben och ge exempel på var dess ben finns i
kroppen
15 (7p)
Namnge de skelettdelar med korrekta namn som är markerade med en inringad
siffra. Se bifogad skelettbild.
16 (5p)
Namnge de muskler med korrekta namn (svenska eller latinska) som är
markerade med en siffra. Se bifogad muskelbild
17 (2p)
Vilka viktiga funktioner har de röda och vita blodkropparna?
Download