MÖT GDPR MED SQL SERVER 2016

advertisement
MÖT GDPR MED
SQL SERVER 2016
.
HANTERA KÄNSLIGT DATA MED MICROSOFT SQL SERVER 2016
Med EU:s nya datalagringsdirektiv GDPR kommer det bli hårdare krav på hur företag hanterar information om individer.
Höga böter upp till 4 % av den globala omsättningen kan drabba företag om detta direktiv inte efterlevs. Genomtänkt
nyttjandet av SQL Server 2016:s teknologi för hög säkerthet kan vara en del av ert företags åtgärdsplan. Med teknologier
som Row-Level Security, Always Encrypted och Data Masking kan säkerheten höjas på känsligt data i ert datalager.
.
ROW-LEVEL SECURITY
DATA MASKING
Row-Level Security (RLS) förenklar
design och implementering av
säkerheten i ert datalager. Med RLS
kan du tillämpa avancerade regler
avseende restriktioner för tillgång till
ert data även internt. Era beslutfattare
kommer endast har tillgång till den
information som är relevant för deras
ansvarsområde.
Med Dynamic Data Masking kan du
anonymisera känsliga data i realtid för
att förhindra obehörig åtkomst genom
att kontrollera hur data visas när
databasfrågor körs.
Logiken finns
centralt i SQL Server och gäller alltid
när dessa känsliga uppgifter efterfrågas
av olika BI verktyg.
ALWAYS ENCRYPTED
Always Encrypted är en teknologi för
att skydda känsligt data så som
exempelvis
personnummer
och
kreditkortsnummer. Med Always
Encrypted kan ni att kryptera känsligt
data innan det tillgängliggörs i era
Business Intelligence applikationer.
KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION
Michael Bjelvenmark, CEO at Business Vision, [email protected], 073- 368 99 81
Mats Strömberg, Data Warehouse Architect at Business Vision, [email protected], 072-7415272
Download