Operativsystem i nätverk
Arbetsgrupp vs. Domän
2
Domän
• Gemensam kontodatabas för klienter.
• En eller flera domänkontrollanter. (Öka kapaciteten…)
• Beroende på användare så kan man tilldelas olika rättigheter
på nätverket.
Några operativsystem för server
• Novell Netware
• Win NT
• Win 2000, 2003, 2008 eller 2012 server
• Linux
Några operativsystem för klient
• Win 95, 98, Me, NT, 2000, XP (Professional)
• Win Vista(Business), 7 (Professional)
• MAC
• Linux
• Man kan INTE ansluta ”home” -versioner!
Windows 2012 server
Active Directory Data Store
Lagrar information om:
• Användarkonton
• Lösenord
• Rättigheter i systemet
• Anslutna klienter och resurser
Nätverksanslutning
Normalt använder man automatisk tilldelning av nätverksadresser
En server ska dock alltid ha en fast IP-adress!
Skrivare och annan utrustning som ska kunna nås av alla bör också
ha en fast adress.
Logga in på servern
• All data för inloggningen är krypterad
• Om server/nätverket ej är tillgängligt
kan man i vissa system även logga in lokalt.
• Lokal inloggning är nödvändig på bärbara datorer
som ska kunna köras utan nätverk.
Central lagring / backup
• Ibland med externt hårddiskkabinett.
• Backup tas som regel nattetid då belastningen är minst
• Backupstationen använder oftast band (fortfarande!).
Skrivarserver
• Servern kan avlasta klientdatorn genom att hålla koll på
utskriftskön.
• Olika användare kan ha olika utskriftsrättgheter.
Nätverk i Windows 7
Nätverk i Windows 7
Nätverk i Windows 7
Dela filer/mappar
Resursnamn
UNC-sökväg , t.ex. \\Datornamn\Resursnamn
J: -disken (server i A221) har alltså: \\J0002530\j
Välj ”återanslut vid inloggning”.
Hemgrupp
• Smidig att sätta upp, lösenord som används till alla datorer.
• Kan INTE vara medlem i en domän.
• Samtliga datorer måste köra Windows 7 eller 8.
• Protokollet TCP/IP6 måste vara aktiverat