Intresseanmälan användarutbildning med stöd av

advertisement
Intresseanmälan användarutbildning med stöd av Blindas Väl
Dessa hjälpmedel har jag
Jag har förstoringsprogrammet:




Zoom text
Super Nova Magnifier
Windows inbyggda förstoring
Annat förstoringsprogram: (fritext)
Jag har skärmläsaren:





Jaws
Super Nova (Hal)
Window-Eyes
NVDA
Annan skärmläsare: (fritext)
Om du använder punkt, vilken punktskriftsdisplay använder du?
Tekniska fakta (fyll bara i det du vet)
Vilket operativsystem har du?
Exempel på olika operativsystem är:





Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Mac os X
Vilken webbläsare använder du?



Internet Explorer
Firefox
Annan
Det här vill jag lära mig
Operativsystem och program



Office 2010
Att förstå och använda den nya menystrukturen
Att lära sig hantera olika funktioner för tillgänglighet i Office 2010 så somverktygsfältet
snabbåtkomst för tillgänglighet.

Att navigera i med skärmläsaren i Word, Excel och Powerpoint.att läsa e-post skriven i HTML
format i Outlook 2010








Att navigera i Windows 7
Tangentbordskommandon
Flytta mellan aktiva program
Söka efter filer och program
Skapa nya mappar och egen struktur
Windows 8 likheter och skillnader jämfört med tidigare Windowsversioner
Genomgång av nya begrepp och metoder för att navigera i Windows 8
Annat om operativsystem eller program: (fritextfält)
Hjälpmedel








Tangentbordskommandon
Att ändra uppläsningshastighet
Att ändra uppläsning av skiljetecken och punktskriftstabell
Få information om tid och datum
Batteristatus
Namn på ett aktivt program
Tangentbordshjälp
Annat om hjälpmedel: (fritextfält)
Internet

Grundläggande genomgång av det egna hjälpmedlets tangentbordskommandon för att navigera
på en webbsida





Spara en webbsida i favoriter
Använda historik
Söka efter information på Google
Använda webbläsarens informationsfält
Välja Webläsare. En genomgång av vilka webbläsaralternativ som finns tillgängliga om man
använder skärmläsare.


Använda skärmläsarens kortkomandon för att navigera på en Webbsida.
Förstå hur hjälpmedlen hanterar webtekniker så som ARIA och HTML 5. Dessa tekniker blir alt
vanligare bland annat inom sociala medier.






Skapa personliga skärmläsarinställningar anpassade för en specifik webbplats.
Använda webbläsaren för att ladda ned filer (Internet Explorer 9 och 10 samt Firefox)
Använda RSS-flöden
Använda flikar
Installera och avinstallera webbläsartillägg
Annat om internet: (fritextfält)
Övrigt




Fotoredigering
Ladda bilder från kamera
Grundläggande Excelkunskaper
Annat: (fritextfält)
Personliga uppgifter







Namn
Ålder
Kön
Funktionsnedsättning
Utbildning (gymnasium, högskola)
Nuvarande sysselsättning (studerande, i arbete, vikarie, praktik…)
Varför vill du delta i utbildningen – gärna konkreta mål!
Om du heller vill ha anmälan i punktskrift eller på Daisy, vänligen kontakta Joakim Centervik.
Skicka din ansökan till [email protected]
Kontakta gärna Joakim Centervik om du har frågor! Du når honom på 08-555 770 66.
Download