GI 3.6 Systemkrav

advertisement
GI 3.6
Systemkrav
Dokument
Datum / Date
Signatur
Systemkrav
2016-12-13
PAJO
Företag
Produkt
Sokigo AB
GI ver 3.6
Sida / Page
2 (3)
Dok-version
3
Systemkrav GI 3.6
Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska
användas för systemet. Nedan listade versioner är de som testas och supporteras av Sokigo enligt befintliga support- och
underhållsavtal.
Den lokala IT-avdelningen ansvarar för att dessa systemkrav uppfylls före installationen.
Sokigo supporterar egna system tillsammans med tredjepartsprogram, ex. Oracle, Windows, maximalt så lång tid som
dessa i sin tur supporteras av sina leverantörer.
1. Arbetsstation (Klient PC)
1.1
1.1.1



Mjukvara
Operativsystem
Windows 7 med IE10
Windows 8.1 med IE11
Windows 10 med IE11 eller Edge
2. Applikationsserver
2.1 Hårdvara
2.1.1 Processor
 x86-64 processor med minst 4 kärnor, minst 8 rekommenderas
2.1.2 Minne
 Minst 8 GB RAM rekommenderas
2.2
2.2.1


Mjukvara
Operativsystem
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
TB02v1.1 2006-05-02
2.2.2 IIS
 Gällande version för aktuellt operativsystem, med följande moduler installerade:
o IIS 6 compatibility components
o CGI
o ISAPI Extensions
o ISAPI Filters
2.2.3 Microsoft .NET
 .NET Framework 4.5 eller senare
2.2.4 Oracle Client
Om data ska läsas från Oracle-databaser måste en 64-bitars Oracle-klient kompatibel med
databasservern finnas installerad på servern.
Postadress
Tfn
Internet
Org nr
Säte
Sokigo AB
Box 315
SE-731 27 Köping
08-23 56 00
www.sokigo.com
556550-6309
Köping
Dokument
Datum / Date
Signatur
Systemkrav
2016-12-13
PAJO
Företag
Produkt
Sokigo AB
GI ver 3.6
Sida / Page
3 (3)
Dok-version
3
2.2.5 MapGuide/AIMS
 MapGuide 3.0 eller 3.1
 Autodesk Infrastructure Map Server 2016 eller 2017
3. Systemskiss – kommunikation
4. Revisionsinformation
Bearbetad av
PAJO
Utförande
Version 1.0
Status
Första version
TB02v1.1 2006-05-02
Upprättad/ändrad
2016-12-13
Postadress
Tfn
Internet
Org nr
Säte
Sokigo AB
Box 315
SE-731 27 Köping
08-23 56 00
www.sokigo.com
556550-6309
Köping
Download