Tredjepartsmatris HR-plus

advertisement
Sida
1
Datum
2013-10-21
Tredjepartsmatris HR-plus
Allmänt
De miljöer, program och versioner som finns sammanställda nedan är dem som det sker verifiering mot vid
varje versionsutskick av HR-plus. HR-plus kan fungera mot andra miljöer, program och versioner än dessa,
men det lämnas inga garantier för detta från Bluegarden.
Server
6.3
6.4
Anmärkning
Windows 2008 R2 Standard Edition
med Oracle 11.02 ODBC-drivrutin,
samt Microsoft SQL Server ODBCdrivrutin 6.01.76.
X
X
Stöd för både 32- och 64-bitars.
Sun Solaris 10
X
X
Oracle 11 R2 Standard Edition
X
X
SQL Server 2008 R2 Standard
med ODBC-drivrutin 6.01.76
X
X
Microsofts standardsupport för
Windows 2008 upphör 2015-01-13.
Om databasen ligger på en separat
server, måste tillägg göras i
applikationsservern. Kontakta
supporten.
Microsofts standardsupport för SQL
Server 2008 upphör 2014-07-08.
Micro Focus Server 5.1
X
Java Runtime Environment 1.6
X
Java Runtime Envorionment 1.7
Jespa 1.1, 1.2
X
X
X
X
Sida 1 (3)
Sida
2
Tomcat 6
X
Tomcat 7
X
PSI 3.05b
X
X
PSI är en tredjepartsprodukt från
Bluegarden. Uppgradera genom att
beställa teknisk assistans via supporten.
PSI 4.0.1
X
X
PSI är en tredjepartsprodukt från
Bluegarden. Uppgradera genom att
beställa teknisk assistans via supporten.
6.3
6.4
Anmärkning
X
X
Vid körning av 64-bitarsklient krävs att
32-bitars drivrutiner är installerade.
Klient
Windows 7 Pro
Windows 7 Enterprise
Microsofts standardsupport för
Windows 7 upphör 2015-01-13.
Oracle 11
X
Office 2007 Sv/Eng
X
Office 2010, 32-bitars version, Sv
X
X
Om Outlook 2007 används:
Vid export till wordmall måste man
antingen starta Word eller stänga ner
Outlook innan export påbörjas.
X
Om .NET Framework 4 är installerat,
krävs att följande uppdateringar är
installerade:
KB2468871, KB2533523.
För webbklienten krävs vissa ändringar
i Förvalta, se dokumentet Information
om Word- och Excelinställningar vid
ny Office-version som finns att hämta
på sidan för uppgradering av
windowsklient,
INFO_Word_Excel_makro.doc
Crystal Reports XI
X
Internet Explorer 8
X
Internet Explorer 9
X
Internet Explorer 10
X
Version 8.0.7600.16385 fungerar inte,
det är en specialversion. Se mer info på
http://support.microsoft.com/kb/969393
X
X
Sida
3
Firefox
Chrome
X
X
Citrix 4.0, 4.5
X
X
kan endast utnyttjas vid HR-plus
Källrapportering webb (exkl. systemdel
masstid) och HR-plus Resa webb.
Funktionaliteten är verifierad, dock
finns begränsningar i gränssnittet
beroende på dialektala skillnader
gällande positionering av vissa fält och
fönster.
Endast Citrix på 32-bitars är verifierad.
Citrix 64-bitars blir det problem med
överföring av stora datamängder till
exempelvis excel.
Download