ProjectCompanion driftstjänster

advertisement
ProjectCompanion driftstjänster
ProjectCompanion är designat för att erbjuda mycket hög säkerhet och tillgänglighet. Våra kunders
data hanteras av samma teknik som används på Amazon.com, en av världens största e-handelssiter.
Datacentrets säkerhetsdokumentation finns tillgänglig på http://aws.amazon.com/security. De tre
centrala tjänsterna som utnyttjas av ProjectCompanion är EC2, EBS och S3.
Data som överförs mellan klienten och servern krypteras med SSL för säker kommunikation.
Kunddata lagras separat för varje kund i en kundspecifik databas (Microsoft SQL Server 2008 R2) och
kundens dokumentfiler lagras i en separat dokumentkatalog. Data blandas alltså inte mellan kunder.
Servertekniken är normalt Microsoft Windows 2008 Server Datacenter Edition (64 bit). Varje dag tas
en backup av databasen och därefter tas backup av både databasbackup och modifierade dokument
till en virtuell disk som är kopplad till servern. Data lagras redundant med RAID både på servern
(operativsystemet), datalagringsservern och backupdisken. Det innebär att data varje dag finns på
fyra diskar. Denna teknik kallas EBS i säkerhetsdokumentationen.
Minst en gång per vecka tas en ”snapshot” av backupdisken som sedan speglas i två
”tillgänglighetszoner”. De ligger alltså säkert på två olika hårdvaror. Denna teknik kallas S3. Datat
finns då lagrat på sex diskar. Lagringen är designad för att ge 99.999999999% lagringssäkerhet och
99.99% tillgänglighet till objekt över ett år. Rent fysiskt lagras datat normalt på Amazons datacenter
på Irland. ProjectCompanion har möjlighet att hantera driften helt inom Sveriges gränser men detta
måste då överenkommas med kunden.
Återställning efter systemfel: Hela operativsystemet på servern ligger sparat som en ”image” och det
tar ca 10 minuter att starta upp en exakt likadan server om den skulle krascha. Normalt finns dock en
stand-by server igång där driften kan läggas över. Därefter mappas datalagringsdisken upp till
servern (eller i värsta fall den snapshot som ligger i S3) och två saker sker sedan manuellt: 1) vi
återställer en registry-fil från backupkatalogen samt återställer samtliga databaser från
backupdisken.
Stockholm, 2015-01-01
Download