Rättsantropologi

advertisement
Rättsantropologi
Niklas Dahrén
Innehållet i denna undervisningsfilm:
Introduk*on *ll rä-santropologi Anatomi för rä-santropologer Könsbestämning Åldersbestämning Bestämning av kroppslängd Introduktion till rättsantropologi
Vad innebär rättsantropologi?
ü  Vetenskaplig undersökning av mänskliga skele-delar med sy'et a* försöka iden1fiera personen. Även skadeanalys och fastställande av 1dpunkten för döden ingår. Vad kan en rättsantropolog ta reda på?
ü  Könsbestämning: •  Pelvis •  Skallben ü  Etnicitet: •  Skallben ü  Ungefärlig ålder: •  Tillväxten av de långa benen. ü  Ungefärlig kroppslängd: •  Längden av de långa benen. ü  Skador som har uppkommit före och e'er döden. ü  Hur längesedan döden inträffade. Bildkälla: "Human remains". Licensed under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Human_remains.jpg#mediaviewer/File:Human_remains.jpg Anatomi för rättsantropologer
Kroppens skelettben
1 2 8 3 1: Cranium (kranium) 2: Mandibula (käkben) 3: Columna cervikales (halsryggrad) 4: Sternum (bröstben) 5: Columna vertebralis (ryggrad) 6: Costa (revben) 7: Scapula (skulderblad) 8: Clavicula (nyckelben) 9: Humerus (överarmsben) 10: Radius (strålben) 11: Ulna (armbågsben) 12: Pelvis (bäckenbenet) 13: Femur (lårben) 14: Patella (knäskål) 15: Tibia (skenben) 16: Fibula (vadben) 9 10 6 5 11 Obs. egentligen lägger man *ll ”os” framför namnet. Os= ben. T.ex. ”Os *bia”. 4 7 12 13 14 16 15 Bildkälla: massagenerd.com Armens anatomi
Humerus (överarmsben) Radius (strålbenet) Bildkälla: massagenerd.com Ulna (armbågsbenet) Benets anatomi
Femur/Femoris (lårben) Patella (knäskål) Fibula (vadben) Tibia (skenben) Bildkälla: "Tibia -­‐ frontal view" by Anatomography -­‐ en:Anatomography (seVng page of this image). Licensed under Crea1ve Commons A*ribu1on-­‐Share Alike 2.1-­‐
jp via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tibia_-­‐
_frontal_view.png#mediaviewer/File:Tibia_-­‐_frontal_view.png Pelvis anatomi (bäckenet)
”Greater scia*c notch” Ilium (tarmben) Os Coxae (hö_benet) -­‐  Ilium -­‐  Ischium -­‐  Pubis Ischium (si-ben) Bildkälla: "Gray319" av Gray's Anatomy (Quain) (uploaded by Phyzome) -­‐ Gray's Anatomy. Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray319.png#mediaviewer/Fil:Gray319.png Sacrum (korsbenet) Coccyx (svansbenet) Pubis (blygdben) Symphysis pubica (blygdbensfogen) ”Sub-­‐pubic vinkeln” Könsbestämning
Könsbestämning med hjälp av pelvis
1. 
2. 
3. 
Kvinnor har en större vinkel mellan pubisbenen, (sub-­‐pubic vinkeln). Över 68 °. Kvinnor har en “greater scia*c notch” med en större vinkel. Över 90°. Kvinnor har e- större hålrum i pelvis och när man 1*ar uppifrån så syns inte sacrum så bra. 4. 
Pubisbenen är bredare hos kvinnor. Vilket pelvis tillhör en kvinna och vilket
tillhör en man?
Kvinna 3. Hålrum i pelvis (sacrum) Man 2. Greater scia*c notch 4. Bredden av 1.  Sub-­‐pubic vinkeln Bildkälla: "Gray242". Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gray242.png#mediaviewer/Fil:Gray242.png pelvis 1.  Sub-­‐pubic vinkeln Bildkälla: "Gray241" av Denna media saknar informa1on om dess skapare. -­‐ 20th U.S. edi1on of Gray's Anatomy of the Human Body. Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gray241.png#mediaviewer/Fil:Gray241.png Pelvis anatomi (bäckenet)
Ilium (tarmben) Os Coxae (hö_benet) -­‐  Ilium -­‐  Ischium -­‐  Pubis Ischium (si-ben) Bildkälla: "Gray319" av Gray's Anatomy (Quain) (uploaded by Phyzome) -­‐ Gray's Anatomy. Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray319.png#mediaviewer/
Fil:Gray319.png Sacrum (korsbenet) Coccyx (svansbenet) Pubis (blygdben) Symphysis pubica (blygdbensfogen) Könsbestämning med hjälp av de långa
benen
ü  De långa benen, som t.ex. femur (lårbenet) och humerus (överarmsbenet) kan användas som e* komplement 1ll pelvis eller kraniet för a* bestämma könet. ü  När man ska avgöra könet med hjälp av dessa så 1*ar man på längden och bredden av benet. ü 
Exempel: Kvinnors maximala längd av humerus uppgår 1ll 305.9 mm, medan 339.0 mm gäller hos män. Åldersbestämning
Vilka ben används för att bestämma
åldern?
ü  Tänderna ü  Kraniet ü  Pelvis (bäckenet) ü  Femur (lårbenet) ü  Humerus (överarmsbenet) Åldersbestämning med hjälp av skelettet
ü  Ålder 0-­‐5: Tänderna är bäst för a* avgöra åldern på de allra minsta barnen. Även kraniet kan användas (suturer och fontaneller). ü  Ålder 6-­‐25: De långa skele*benen och p
elvis har 1llväxtzonernära benändarna. Dessa syns olika mycket beroende på ålder. När personen är färdigväxt förbenas dessa zoner och syns inte längre. Förbeningen är fullständigt genomförd vid 25 års ålder. ü  Ålder 25-­‐40: Väldigt svårbedömd ålder. ü 
Ålder 40+: När man blir gammal uppstår vissa förändringar i skele*et. Bl.a. en viss nedbrytning av pelvis, förslitningar, benskörhet m.m. Men även de*a är en svårbedömd ålder. Kraniet kan användas för att bestämma
åldern
ü  Kraniet består av fem sammanväxta ben, två pannben, två hjässben samt e* nackben. ü  Dessa ben är från början inte sammanvuxna med varandra utan hänger ihop med sömmar, så kallade suturer. Suturerna består av bindväv. ü  Små barn har 3 stora suturer i kraniet. ü 
Förutom suturerna finns det hos små barn 6 större ”bindvävsluckor” i kraniet. Dessa kallas för fontaneller. Suturer Fontaneller "Gray197" av User Magnus Manske on en.wikipedia -­‐ Originally from en.wikipedia; descrip1on page is (was) here12:03, 19 September 2003 Magnus Manske 350x476 (49,182 bytes) (From [[:en:Gray's Anatomy]]). Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gray197.png#mediaviewer/Fil:Gray197.png Vad är syftet med att barn har
fontaneller och
suturer?
1. 
Det gör skallen formbar: Formbarheten underlä*ar barnets passage blir spetsigare och smalare och genom förlossningskanalen. Skallen bebisen tar sig därför lä*are ut. 2. 
Tillåter *llväxt av hjärnan och huvudet: Om skallbenet är helt slutet så finns det ingen möjlighet för 1llväxt. Hur kan man åldersbestämma med hjälp
av kraniet?
ü  Bakre fontanellen sluts vanligtvis under barnets första månader. ü  Främre fontanellen sluts vid ca 2 å rsålder. ü  Ju äldre man blir desto mindre är det kvar av suturerna. ü  Om de tre stora suturerna är helt s tängda: Män – över 35 år. Kvinnor – över 50 år. Åldersbestämning med hjälp av
tillväxtzoner
Epifys ü  Diafys: Mellersta delen av kroppens rörben (skele*benen i extremiteterna är rörben). I vardera änden övergår diafysen i en epifys. ü  Epifyser: Ändstycket på e* rörben. I epifyserna finns under uppväxtåren 1llväxtzoner. Epifyserna är klädda med ledbrosk (glasbrosk) och ingår som ledhuvud eller ledpanna i kroppens leder. Diafys Bildkälla: "Gray244" av User Magnus Manske on en.wikipedia -­‐ Originally from en.wikipedia; descrip1on page is (was) here22:37, 27 March 2004 Magnus Manske 467x1253 (49,722 bytes) (From [[:en:Gray's Anatomy]]. {{msg:PD}}). Licensierad under Public domain via Wikimedia Commons -­‐ h*p://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Gray244.png#mediaviewer/Fil:Gray244.png Epifys Epifyserna har tillväxtzoner
ü  Tillväxtzoner: I 1llväxtzonerna sker celldelning som får benet a* växa i storlek. Dessa 1llväxtzoner består av broskceller som delar på sig och ger upphov 1ll fler celler. Broskcellerna omvandlas sedan 1ll benceller. Förbening av tillväxtzoner
ü  När *llväxtzonerna förbenas ser man inte dessa längre. Förbeningen är fullständigt genomförd vid ca 25 års ålder. Tillväxtzonerna syns tydligt Tillväxtzonerna är förbenade och syns inte längre Även pelvis har tillväxtzoner
Åldersbestämning med hjälp av pelvis
Utveckling Ålder Blygdbenet (pubis) och si*benet (ischium) är nästan helt sammanväxta. Det är inte mycket kvar av 1llväxtzonerna. 7-­‐8 Blygdbenet (pubis), si*benet (ischium) och tarmbenet (illium) är helt sammanväxta. 13-­‐14 De två nedersta kotorna i korsbenet (sacrum) är sammanväxta med varandra. Ingen 1llväxtzon. 18 Blygdbenet (pubis), si*benet (ischium) och 20-­‐25 tarmbenet (illium) är sammanväxta och det finns inga spår av 1llväxtzoner mellan dessa ben. Däremot finns det en 1llväxtzon kvar längst nere på si*benet (ischium). Alla delar av korsbenet (sacrum) är förenade med 25-­‐30 varandra. Det finns ingen tydlig 1llväxtzon kvar längst ner på si*benet (ischium). Bestämning av
kroppslängd
Bestämning av kroppslängd med hjälp
av de långa benen
ü  Längden av de långa benen (femur, 1bia, humerus) är propor1onerlig mot personens totala kroppslängd. ü  E_er a- ha mä- längden på t.ex. femur (lårbenet) 1*ar rä*santropologen i tabeller och läser av den uppska*ade kroppslängden. Formel för att räkna ut kroppslängden
Männens kroppslängd (H):
H = femur × 2.23 + 69.08
H = tibia × 2.39 + 81.68
H = humerus × 2.97 + 73.57
H = radius × 3.65 + 80.40
Kvinnornas kroppslängd (H):
H = femur × 2.21 + 61.41
H = tibia × 2.53 + 72.57
H = humerus × 3.14 + 64.97
H = radius × 3.87 + 73.50
Exempel på sambandet mellan längden av
femur och kroppslängden
Längd av femur: 41 cm 50 cm Uppska-ad kroppslängd: 167 cm 186 cm Män: (1.88 x längden av femur i inches) + 32.01 Kvinnor: (1.945 x längden av femur i inches) + 28.70 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: h-p://www.youtube.com/Kemilek*oner h-p://www.youtube.com/Medicinlek*oner 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards