Västerlandets arv - Jennies klassrum

Antiken; Romarriket
Västerlandets arv
Arv från Romarriket
Latinet; länge världsspråket. Ur detta språk
härstammar spanska, franska, italienska, rumänska,
portugisiska. Har influerat många germanska språk.
Flera europeiska städer anlagda av romare; Köln,
London, Paris (Lutetia), Barcelona, mfl.
Romerska rätten (ett allmänt rättssystem, har influerat
juridiken i hela västvärlden)
Stadsplanering
Början
Remus och Romelus två
bröder uppfödda av
varginna
Anlagd av Romelus år
753 f. kr
Uppstod vid ett
vadställe vid Tibern
En ”polis” - stadsstat
Rom blir republik 509 f.Kr.
Senaten; ämbetsmän
tillsatta på livstid
Två konsuler (styrde
landet och hären)
Patricier (rika som fick
plats i folkförsamlingen)
och plebejer (fria
medborgare)
Patron - klient-förhållande
(jmf dagens maffiakultur)
Religion i antikens Rom
Religionsfrihet och ett
myller av gudar
Templet Pantheon
Många gudar övertas
från grekerna; Zeus - Jupiter,
Ares - Mars, Poseidon Neptunus
Andra gudar tas från
egypterna ex. Isis och Horus
Erövringsmakt
”Alla vägar bär till Rom”,
”Söndra och härska”
År 276 f. Kr hade Rom erövrat
resten av Italien
De puniska krigen: 264f.Kr
Rom-Kartago, 218 f.Kr.
(Hannibal) samt 149-146 f.Kr.
(Kartago förstörs)
Landområden utanför italienska
halvön, kallades för provinser.
Dessa leddes av ståthållare.
Krigens följder
Roms patricier blev rikare;
skatter och slavar från
provinserna, ståtliga byggnader
Bondeklassen utarmas –
proletärer (stadsbor utan
egendom) med rösträtt – bröd
och skådespel
Jordarna köps upp av rika
släkter - latifundor
Nya grödor - ökade importer
Romarriket
Slavar
Det romerska samhället
uppbyggt på slavar
Slavarna var krigsfångar från
andra delar av riket
Användes i hushållet, i
jordbruket, som lärare
Gladiatorer
Proletärer bjuds på bröd och
skådespel
Republikens slut
Värnpliktsarmé blev
yrkesarmé (proletärer)
Lojaliteten hos soldaterna
låg hos härföraren
Allianser mellan olika
senatorer och krigsherrar
leder till inbördeskrig år
100 f.kr
Julius Ceasar 100f.Kr-44f.Kr
Född år 100 f.Kr i en
förnäm familj
Ståthållare i Gallien
”Tärningen är kastad” lär
han ha sagt när han korsade
floden Rubicon för att ta sin
här mot Rom - diktator på
livstid
Ceasar + Kleopatra
Kejsar Augustus
Octavianus - Julius Caesars adoptivson
Kejsar Augustus, omtalad i bibeln
Regerade 31 f. Kr - 14 e. Kr (45 år!)
Genomförde nya reformer
Enväldig, men med senat. Arvsrike
Populär bland folket
Början på lång fredsperiod: Pax Romana
Fler kejsare…
✤ Nero - sjukligt misstänksam, duktig
sångare
✤ Caligula 37-41 e.Kr
✤ Domitianus
✤ Trajanus
✤ Hadrianus
✤ Diocletianus
Romerskt nöjesliv
Circus Maximus - kapplöpningsbana
Colosseum - arena för gladiatorspel, invigdes 80 e.Kr
Badhus
De stora byggena
Colosseum
• Invigdes år 80 e.Kr.
• Sandplan i mitten
• Tigrar, lejon, vargar, vildsvin och
andra djur hetsades mot varann eller
mot människor.
• Vid invigningen hetsades 5000 djur
mot varann
• Gladiatorer (specialtränade slavar)
• Kejsaren kunde avgöra om kämpen
fick överleva. Tummen upp eller
ner….
Pompeji
Vulkanen Vesuvius (söder om
Neapel) fick ett våldsamt utbrott
den 24 augusti år 79 e.Kr
5-6 meter aska och pimpsten föll
över staden Pompeji som var en
välmående handelsstad
När man har grävt ut staden har
man kunnat se exakt hur den såg
ut för 2000 år sedan.
Hus i Pompeji och vulkanutbrottet
Vardagsliv
• I vanliga familjer var kvinnorna
hemmafruar, i rika hade man slavar
• Bara pojkar gick i skolan, rika flickor
kunde undervisas hemma. Man läste i
bokrullar och skrev på tavlor av vax.
• Man lärde sig läsa, skriva och räkna
med romerska siffror
Romerska siffror
Enskilda
siffror:
I=1
V=5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Lägg ihop lika siffror,
och mindre siffror som
står efter större:
III = 3
VI = 6
VII = 7
VIII = 8
XI = 11
XV = 15
XVI = 16
XX = 20
CXII = 112
Dra ifrån mindre siffror
som står framför större:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XLIX = 49*
XC = 90
XCIX = 99*
CM = 900
Latin
• aquarius
• grandis
• arena
• humanus
• canis
• improvisus
• color
• corpus
• decem
• destruo
• domesticus
• longus
• rufus
• septem
• Sin
• elegans
• terra
• flamma
• virgo
• flexus
• volvo
Kristendomen
Kristendomen en version av
judendomen
Romarna var till en början
toleranta och tillät religionen
Men på 200-talet förföljdes kristna
under kejsare Decius
På 300-talet blev kristendomen
accepterad - kejsar Konstantin lät
döpa sig.
År 391 blev kristendomen
statsreligion och andra religioner
förbjöds
Kris
Yttre militära hot - Germaner anfaller från norr och angrepp från
Asien, mycket gräns att försvara, Rom plundras
Ekonomiska kriser - Hög inflation, handeln drabbas, slavsamhället faller
sönder, skatterna höjs
Jordbrukskris - Bönderna görs livegna (tvingas att arbeta utan att kunna
flytta eller välja ett annat liv), eller lämnar sina marker för att slippa betala skatt
Inrikespolitiska kriser - Oroligt när militärhavare och olika kejsare tar
makten; många ledarbyten
Befolkningskris - Flera epidemier drabbar riket, befolkningen minskar,
färre måste betala högre skatt, missnöjet gror
Slutet
Romarriket delades upp i en
östlig och en västlig del år
395 e.Kr - Östrom (Bysans)
med Konstantinopel som
huvudstad och Västrom med
Rom som huvudstad
År 476 e.Kr. avsattes den
siste västromerske kejsaren
och den delen av riket gick
under
Östrom existerade som
Bysantinska riket år 395-1453