En kort genomgång om de viktigaste frågorna
1.
Sju kullar som gjorde platsen lätt att försvara mot
fiender
2.
Nära floden Tiber = närhet till vattentransporter
3.
Legenden om Romulus och Remus
 I centrum
 Centrala Italien
 Centrala Medelhavet
 Långt bort från de andra stora civilisationerna
 Ville göra det omöjligt för någon att bli kung
 Patricier och plebejer
 Senaten och ämbeten
 300 platser
 Konsuler – 2 st , 1 år
 Alla män hade rösträtt (ej kvinnor) men bara patricier
kunde väljas till ämbeten
 I kriser – kunde välja diktator för 6 månader
 Puniska krigen
 Romersk expansion – från området kring staden Rom
till stora delar av västra Medelhavet
 Politiska orsaker
 Ökade skillnader mellan patricier och plebejer – oroligt
 Plebejerna fick egen folkförsamling + folktribuner
 Militära orsaker
 Många krig under lång tid gjorde att soldater ofta kände sig
lojala mot sina befälhavare
 Ekonomiska orsaker
 Många bönder och soldater hade förlorat sin egendom och
flyttade in till stan.
 Sålde röster till senaten och folkförsamlingen
 Julius Caesar blir diktator för livstid 49 fvt – dog 44 fvt
 Inbördeskrig
 Roms första kejsare – Augustus (hette egentligen
Octavianus och han var Caesars adoptivson)
 All makt låg hos kejsaren
 Fungerade bra när kejsaren var bra men väldigt dåligt
när kejsaren var dålig
 Pax Romana – den romerska freden
 Kvinnorna fick det bättre
 Folkflyttningar – goter och germaner
 Kristendomen växer i riket
 Västrom (Rom) och Östrom (Konstantinopel)
Varför föll Västrom?
 Många olika anledningar, väldigt populärt bland historiker
 Inflation
 Silvergruvorna i Spanien sinade – kopparmynt istället för silvermynt
 Pengarna slutade användas för handel
 Handeln minskade – dåligt för städerna
 Folkflyttningarna
 Goter från öster
 Germaner från norr
 Inga nya slavar
 Nya slavar kom tidigare när romarna erövrade nya områden. När
man inte längre erövrade nya områden utan försvarade det man
hade fick de inga nya slavar.
 Svaga kejsare
 + Många, många fler anledningar
Folkflyttningar och invasioner
Hur har Romarriket påverkat oss idag?
 Förde vidare grekisk kultur (filosofi, religion m.m.)
 Littaratur
 Arkitektur
 Språk (Latin)
 Många ord (senat, veto, diktator m.m.)
 Rättssystemet – många av våra lagar kommer därifrån
från början
 Kristendomen växte fram i Rom