Upptäck Asien

advertisement
Arbetsblad
F-6
Upptäck Asien
I denna visning får ni uppleva kulturskatter från olika delar av Asien
med fokus på Kina, Japan och Indien. Vi samtalar om Asiens
kulturer, geografi, historia och språk med utgångspunkt i museets
utställningar. Eleverna får ta del av en mångfald föremål och
berättelser som speglar historia och samtid.
I utställningarna som berör Kina pratar vi om landets befolkning,
och om stenåldersbyar, gravföremål och shamaner. Vi pratar om
bronsålder och offerkärl, om den förste kejsaren och den kinesiska
muren. Vi pratar om Sidenvägen och religioner, om porslinet och
Ostindienhandeln.
I utställningen ”Japan – föremål och bilder berättar” pratar vi om
mystiska gravfigurer och japansk folktro. Vi pratar om buddhistmunkar och krigiska samurajer. Vi pratar om japansk bildkultur och
dagens mangateckningar.
I Skulpturhallen pratar vi om Indiens befolkning och landets gamla
traditioner. Vi pratar om hinduismen och tittar på mytomspunna
gudaskulpturer. Kontinuerligt för vi en diskussion kring hur det är
idag i dessa länder.
Arbetsuppgifter
Frågor
1. Vad kallas den världsdel som är störst till ytan och har den största
befolkningen?
Kina
2. Ungefär hur många människor bor i Kina idag?
3. Vad heter Kinas huvudstad? Vilken stad i Kina har den största
befolkningen?
4. Ett av Kinas äldsta stenålderssamhällen växte fram vid en flod.
Vad kallas den floden idag? Hur länge sen var det? Hur såg detta
samhälle ut och hur levde människorna? Varför la människor gåvor
som krukor och vapen i människors gravar?
5. Vad är en kejsare? Ge exempel på några kejsardynastier/släkter
som har haft makten i Kina genom historien?
6. Vad kallades de handelsvägar som utländska besökare reste på för
att ta sig till Kina? Vad ville de utländska gästerna köpa av
kineserna?
7. På vilket sätt började européerna att resa till Kina under 1500talet och framåt? Vad kallas de handelsföretag som under tid ledde
denna handel? Vad var det de rika adels- och köpmannafamiljerna
framför allt ville ha?
8. Vilket fabeldjur blev en symbol för kejsaren under Mingdynastin
på 1300-talet och har varit en symbol för Kina sen dess?
Japan
9. Ungefär hur många människor bor i Japan idag?
10. Vad heter Japans huvudstad? Vad hette den staden förr i tiden?
11. Japans flagga består av en vit bakgrund med en röd ifylld cirkel.
Vad ska den röda cirkeln vara för något? Ordet ”Japan” har också att
göra med denna cirkel – vad betyder ordet ”Japan”?
12. Vad är en haniwa-figur?
13. Vilka fyra grupper bestod befolkningen av i Edo-periodens
Japan?
14. Vad är en samuraj?
15. Vad är en kejsare?
Indien
16. Ungefär hur många människor bor i Indien idag?
17. Vilken är den största religionen i Indien? Hur många gudar finns
inom denna religion?
18. Vid vilka slags byggnader har skulpturerna i Skulpturhallen än
gång stått?
19. Vad är Shiva, Vishnu, Parvati och Ganesha för gudar?
20. Vad menas med reinkarnation?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards