ver bergen - maoistiskt forum

SÅNGEN OM KINA
Kinas fria arbetare, bönder och soldater
är de förtryckta folkens bundsförvanter och kamrater,
den förebild som Kina är i kampen vi skall föra
vill imperialisterna till varje pris förgöra.
Vid Kinas gränser står de nu med bomber och kanoner
men Östern lyser röd och sjuhundra miljoner,
kinesiska kamrater står beredda att försvara
sitt land och oberoende mot reaktionens snara.
Kinas folk står enat under ledning av Partiet
ett föredöme en symbol för socialism och frihet,
och går vi samma väg som Kinas revolutionärer,
oövervinneliga då blir världens proletärer.