MALMÖ PÅ PLATS NÄR EU OCH KINA SKREV UNDER AVTAL OM

advertisement
MALMÖ PÅ PLATS NÄR EU OCH
KINA SKREV UNDER AVTAL OM
HÅLLBAR UTVECKLING
2012-05-07
Av: Hållbar Stad
Pressmeddelande
Malmö var en av två europeiska städer som närvarande när EU och Kina i går undertecknade ett samarbetsavtal om
hållbar utveckling i samband med en stor konferens i Bryssel. Avtalet undertecknades av Europeiska kommissionens
ordförande José Manuel Barroso och Kinas vice premiärminister
.
Download