Pressmeddelande 2013-05-27 Möt odlarna bakom dina

advertisement
Pressmeddelande
2013-05-27
Möt odlarna bakom dina trädgårdsväxter – på internet!
Nu finns de svenska plantskolisterna på webben! De ger dig tillförlitlig information om
växterna de odlar och glimtar från en levande, växande bransch.
Svenska odlingsplantskolor levererar en stor del av de träd, buskar, perenner och
klätterväxter som planteras i svenska trädgårdar, städer och landskap. Plantskolisterna
själva har en bredd och ett djup i växtkunskaperna som tidigare sällan har nått ut till
den vanliga trädgårdsägaren. Men nu finns Växtforum, en plats på webben där du möter
dem som odlar växterna för din trädgård. Adressen är www.växtforum.se.
På Växtforum får du information om trädgårdsväxter och om vad som är på gång inom
den svenska plantskolenäringen. Det är en bransch med stor tillväxtpotential och som
driver egna forsknings- och utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med Sveriges
Lantbruksuniversitet. Det är också en bransch med goda utvecklingsmöjligheter för den
som söker sig till och utbildar sig inom yrket.
För dig som redan är yrkesmässigt verksam inom plantskola, handel med växter eller
växtanvändning finns det även ett diskussionsforum på Växtforum.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Detta pressmeddelande kommer från produktionsplantskolorna inom GRO Plantskolor, en sektion inom
Gröna näringens riksorganisation. För ytterligare information kontakta Växtforums projektledare Berit
Haggren, [email protected], tel: 0470–69200, 073–0469799.
Download