Blåkorn Flytande

advertisement
Blåkorn Flytande
Flytande näring för alla växter
•
Flytande näring för alla växter
•
Mer gödsel till växterna
•
Bättre for miljön
•
Friskare växter
För alla växter inomhus och utomhus
• Den unika NovaTec® nitrifikations hämare innebär att
växter bättre utnyttjar näringen och miljön skonas
• För växterna alla nödvändiga näringsämne, även
mikronäringsämne
• För snabb effekt. Ger snabb tillväxt och frodig blomning
• Rätt näring som ger motståndskraft mot sjuk-domar
• Lämplig även för surjordväxter
Compo kvalité innebär:
• Testad i växtodlingar för motsvara växternas behov av
näring.
• Utvalda råvaror - innehåller alla för växterna viktiga
näringsämne för tillväxt, blomning och motståndskraft mot
sjukdomar.
Dosering:
Skaka flaskan före användning! Använd kapsylen för rätt
dosering! Ej välrotade och känsliga växter använd halva
doseringen.
Förpackningsstorlek: 5 l
DLF, Box 43, 201 20 malmö, tel: 013-352736, e-post: [email protected]
Download