Health and Lifestyle Survey

advertisement
Sidan 1 av 2
Närings- och Hälsoundersökning
Undersökningen görs åt [Tillf. företag] i samarbete med arbetsgivare.
Bakgrund:
"En halv miljon svenskar är idag så överviktiga att de riskerar att dö i förtid av sin fetma.
Fetman är ett galopperande hälsoproblem. I överviktens spår följer sjukdomar, sjukskrivningar
och förtidspensioneringar vilka kostar samhället närmare 15 miljarder kronor varje år.
(Utdrag ur Opinionsinstitutet SKOP`s undersökning gällande övervikt.)
"Världen över är trenden att vi minskar intaget av frukt och grönsaker och ökar intaget av
mättat fett, socker och salt. Detta leder till ökade problem med övervikt, högt blodtryck och risk
för hjärnblödning."
"Kroniska kostrelaterade sjukdomar som har visat samband med försämrat näringsintag är;
diabetes, cancer, hjärt- och - kärlsjukdomar, benskörhet, övervikt och högt blodtryck."
"Under år 2000 bidrog kostrelaterade kroniska sjukdomar med 60% av de 55,7 miljoner
rapporterade dödsfall i världen och 43% av världens sjukdomsbörda. Dessa trender ökar och
experterna talar om en epidemi."
(Utdrag ur Världshälsoorganisationens rapport om näring och förebyggande av kostrelaterade sjukdomar samt utdrag
ur rapporten om kost, näring och förebyggande av kroniska sjukdomar.)
Vårt mål är att hjälpa företag minska sjukskrivningar och anställda att må och
trivas bättre. All rådgivning och konsultation är gratis och finansieras av företag
inom näring och hälsa.
Bästa hälsningar
[Ditt namn]
Personlig Wellness Coach
[Ditt företagsnamn]
CFG#0212
Sidan 2 av 2
Närings- och hälsoundersökning
1
2
3
Vilket stämmer bäst in på din livsstil?

Lugn

Aktiv

Stressad
8
Händer det att du känner dig trött och
orkeslös?

Ja

Nej

Ibland
9
Tycker du att du får i dig all näring du
behöver?

Ja

Nej

Ibland
Dagligen

Ibland

Aldrig

Nej

Diabetes

Hjärta / Kärl

Allergi

Ledvärk/problem

Annat: ____________________________
Använder du några mediciner, i så fall mot vad?

Nej

___________________________________
_______________________________________
10 När under dagen är du som tröttast?
4 Äter du kosttillskott?

Har du några hälsoproblem och i så fall vad?

Förmiddag

Lunch

Eftermiddag

Kväll
Vi på [Ditt företagsnamn] tackar för din hälp !
5 Hur ofta motionerar/tränar du?

Dagligen

Ofta

Ibland

Aldrig
Lite information om [tillf företag] Inc. :
Vilken form av motion/träning?
_____________________________________
6
[Tillf. företag] samarbetar med ett av världens
ledande företag inom näring och hälsa. De
erbjuder kostnadsfri rådgivning via telefon för alla
som är intresserade av att få hjälp med sina
kostvanor.
Behöver du?

Gå ner i vikt
Antal kg: _________

Gå upp i vikt
Antal kg: _________

Bli piggare

Öka din träningsförmåga

Snabb och näringsrik frukost
Är du intresserad av en kostnadsfri rådgivning?

Ja

Nej
Namn: ________________________________
E-mail: ________________________________
7
Hur är ditt ätmönster?

Normalt

Småätare

Frossare

Gottegris

Tröstätare

Liten i maten
Telefon: ________________________________
Bästa tid att nå dig?

Dagtid

Kvällstid
CFG#0212
Download