Hur Du blir medlem: Ölands vattenråd

advertisement
Hur Du blir medlem:
Medlemsavgiften är 100 kronor per år
oavsett om det är privatperson, företag eller
förening.
Betala in 100 kr på bankgironummer
716-0419. Ange ditt namn, och e-post
och/eller telefonnummer på inbetalningen.
Gå dessutom med i Ölands vattenråds grupp
på Facebook så får du veta vad som händer,
när det händer!
Läs mer på hemsidan:
www.vattenorganisationer.se/oland/
Ölands vattenråd
Vattenrådet vill arbeta för att:
-
Ölands dricksvatten har en god tillgång med bra
kvalitet, och att dricksvattnet skyddas mot
föroreningar.
-förbättra vattenbalansen i landskapet och gynna
biologisk mångfald i sjöar, våtmarker och
vattendrag.
förbättra tillståndet i våra kustvatten med inriktning
på bad, rekreation, biologisk mångfald och fiske.
Havet utanför Öland mår inte bra.
Vissa somrar går det inte att bada på en del badstränder
eftersom algblomningarna driver in mot land.
Rovfiskarna torsk och gädda har minskat och spiggen har
ökat. Det väller in fintrådiga alger på badstränderna som
ruttnar och luktar illa.
Det är människan som har ställt till mycket av detta. Vi vill ha
bra och mycket mat. Därför har vi fiskat upp för mycket fisk
och vi har dikat ur de naturliga ”reningsverken”,
våtmarkerna, som finns på land och gödslat på åkrarna.
Därför har spiggen och andra fiskarter ökat och stjälpt
balansen i havet. Därför åker det ut jättemycket näring med
vattnet från land.
Det finns inte så mycket vatten i marken.
Det regnar väldigt lite på Öland. Eftersom det är många som
vill komma till Öland på sommaren kan vattnet ta slut eller bli
dåligt.
Vi använder kanske lite för mycket vatten och vi använder
vattnet till fel saker ibland.
Ölands vattenråd tror att det går att göra något åt detta.
Alla kan använda lite mindre vatten:
- Inte borsta tänderna med kranen rinnande.
- Inte duscha så länge.
- Kolla så att kranarna inte droppar.
- Vattna grönsakslandet innan klockan 9 eller efter
klockan 16.
- Vattna inte om det är bevattningsförbud!
Alla kan kolla sina avlopp:
- Det bästa är att ha kommunalt avlopp då renas
avloppsvattnet i ett reningsverk.
- Om man inte kan ha kommunalt avlopp behöver
man ha en egen avloppsanläggning som uppfyller
dagens krav och den får inte vara äldre än 20 år.
Några kan anlägga eller restaurera våtmarker
och åar:
- En våtmark minskar farten på vattnet. Då tar inte
vattnet med sig så mycket näring till havet.
- Bakterier hinner ta bort näring från vattnet i en
våtmark.
- Näring som sitter på små, små jordkorn fastnar i en
våtmark. Sedan kan man ta upp de jordkornen
(sedimentet) och använda som näring igen.
- Då vill flera fiskar vandra upp i åarna och lägga
ägg i våtmarkerna.
Download