grundskötsel

advertisement
VÄXTER
GRUNDSKÖTSEL
Att ha levande växter i akvariet är inte bara vackert utan bidrar
också till en snygg och hälsosam miljö för dina fiskar. En grön
och frodig undervattensträdgård resulterar också även oftast i
bra vattenvärden och mindre skötsel.
Hur gör man då för att hålla växterna fina och friska?
Många ser växterna som en komplettering till fiskarna i sitt akvarium och tror inte att de behöver omsorg. Det är inte helt riktigt,
men det behöver inte bli svårt för det.
LJUS
Allt som lever behöver ljus, så även växterna. Denna punkten är den viktigaste och bör inte tummas på. Se till att du alltid har en fräsch ljuskälla som är avsett för akvariebruk. Skillnaden på
”vanliga” rör/lampor och de för akvarium är ganska stor. Se till att du använder ljus som har ett
högt PUR-värde. Det är det som anger hur bra tillväxt du får. Det är också den som minskar efter
ett tids användande och det som saknas helt i ”vanlig” kontorsbelysning. Den är bara till för att lysa
upp och ge så mycket ljus som möjligt för ögat.
För de flesta rör och lampor rekommenderas det att man byter 1 gång per år. Då är man säker på
att man slipper dåligt ljus som bidrar till att dina växter mår dåligt och du riskerar att få alger i stället. Mängden ljus diskuteras ofta och det är oftast för lite/dåligt ljus som är källan till alger och inte
för mycket. Ett billigt och bra sätt att öka ljusmängden på är att komplettera sin nuvarande ljuskälla
med reflektorer. Reflektorer fungerar som en spegel och reflekterar ner det ljus som annars strålar
uppåt och åt sidorna. Du ökar ljuset med upp till 100% genom att använda reflektorer.
Antal ljustimmar är också viktigt. De flesta akvarium behöver en belysningstid mellan 8 och 12 timmar per dygn. Koppla en timer till kontakten så är du säker på att du får exakt samma belysningstid varje dag. En timma mer eller mindre kan göra en markant skillnad. Prova dig fram.
GÖDNING
Växterna behöver precis som fiskarna mat. Växternas ”mat” kallas för gödning eller gödsel och
kan tillsättas på flera olika sätt. Man brukar dela in ämnena i två grupper, Micro och Macro-gödning. Makroämnen finns redan i akvariet och kommer från ex fiskbajs och överbliven mat. Microgödning däremot produceras inte av fiskarna utan kommer bara i mycket små mängder med vattnet
vid vattenbyte. Dessa behöver därför kompletteras. Enklaste sättet är genom att tillsätta flytande
gödning (ex Tropica Aquacare) direkt i vattnet. Toppgödning som detta kallas tillsätts oftast en
gång i veckan. Rekommenderad dos står på förpackningen men kan ökas vid större växtmassa
och minskas vid mindre, det viktigaste är att det tillsätts regelbundet för att hålla jämna nivåer.
Bottengödning är ett annat alternativ som ger dig en jämn tillförsel av spårämnen via rötterna på
växterna. Det köper du i substratform eller som kulor som stoppas under sanden i botten.
Var inte rädd för att överdosera, det är näringbegränsningar som gynnar algtillväxten, inte överflöde.
ANSA
Viktigt är också att ansa växterna regelbundet. Stängelväxter ( ex. Hygrophilia och Rotala) kan du bara att kapa rätt av och plantera ner både toppar och bottenskott om så önskas. De kommer snart att få nya fina toppar.
Växter där alla blad sitter ihop vid roten (ex. Echinodorus och Cryptocoryne)
måste du kapa av hela bladet, annars så dör det. Alla dåliga och skadade
blad ska plockas bort omgående då dessa tar näring och energi från de nya
friska bladen.
Var inte rädd för att plocka bort för mycket, ju mer du ansar desto kraftigare
och tätare växter får du. Precis som när du klipper häcken eller buskar i
trädgården.
Vill du lära mer om växter? Läs kompletteringen till detta häfte “VÄXTER - AVANCERA TILL ETT
VÄXTAKVARIUM”.
Mer information om ditt akvarium kan du få i din butik.
Lycka till!
© C.Brams
www.Akvarieteknik.com
DIN BUTIK
Download